Ukončení aktivit v projektu UNIV 2 KRAJE, přínos pro další rozvoj školy

  • 7. Leden 2013 - 13:23

V prosinci 2013 byly ukončeny aktivity školy v téměř tříletém projektu UNIV 2 KRAJE (trvání projektu od 1. 8. 2009 do 31. 1. 2013). Skončila tak činnost nově vytvořeného projektového týmu složeného z mentora, metodika celoživotního učení, kariérového poradce a ostatních členů. V praxi byla odzkoušena intenzivní týmová spolupráce učitelů na poli dalšího vzdělávání a tato cenná zkušenost se následně efektivně promítla do veškeré další činnosti školy a plnění jejich koncepčních cílů.

Díky projektu bylo z řad učitelů odborných předmětů vzděláno sedm nových lektorů vzdělávání dospělých, což přispělo k dalšímu zkvalitnění personálních podmínek v oblasti nabízení vzdělávacích služeb a celoživotního učení. Zvýšení kompetencí učitelů školy napomohlo k celkovému zvýšení kvality pedagogické práce.

Projektové aktivity prohloubily spolupráci se sociálními partnery a potvrdily neoddělitelnost oblasti vzdělávání dospělých od podmínek trhu práce. Vzájemná kooperace školy a zástupců trhu práce se reálně projevila jako základní podmínka fungování nabídky a poptávky po vzdělávání veřejnosti v podmínkách střední školy.

Konečným výsledkem dlouhodobé práce projektového týmu bylo úspěšné vytvoření tří vzdělávacích programů pro zdravotnický a sociální sektor, z  nichž se dva později pilotně ověřily i v praxi. Názvy nových vzdělávacích programů: „Rekondiční a sportovní masér,“ „Rozšiřující vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách“ a „Všeobecný sanitář.“ Praktické poznatky z již uskutečněných kurzů obsahují od všech aktivních účastníků včetně sociálních partnerů velmi dobré hodnocení a užitečnost absolvovaného vzdělání pro praxi.

Lze shrnout, že zapojením do projektu škola podpořila rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků, hlouběji pronikla do aktuálních potřeb trhu práce a efektivně provázala počáteční i další vzdělávání. Ještě více se prohloubila spolupráce se sociálními partnery a zvýšila se celková informovanost veřejnosti o vzdělávací nabídce školy. Škola dosáhla vyšší úrovně konkurenceschopnosti na trhu vzdělávání a zařadila se mezi vzdělávací instituce s označením „Centrum celoživotního učení.“ Je dobře připravena na rozvoj dalšího vzdělávání v tzv. „pomáhajících profesích,“ a to prioritně v oblasti zdravotnické a sociální.

 

Mgr. Dagmar Ondrušková
mentor


Související články