Učebny pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů probíhá v moderně vybavených učebnách. Stavebně se jedná o klasické učebny, které jsou svým vybavením uzpůsobeny výuce konkrétních předmětů – výuce jazyků, přírodovědných či humanitních předmětů a výuce informačních a komunikačních technologií.

Všechny učebny pro všeobecně vzdělávací předměty jsou dostatečně prostorné, světlé a vzdušné.  Jsou vybaveny jak horizontálními tak vertikálními žaluziemi, což umožňuje vytvořit příjemné prostředí i v teplých a slunečných dnech. Žáci mají také k dispozici nástěnky, na kterých jsou důležité informace ke studiu, ale také informace ze života žáků.

Ve škole jsou zřízeny dvě jazykové učebny, a to učebna jazyka anglického a jazyka německého (foto 1, 2). Tím je umožněna výuka v méně početných skupinkách, ve kterých se vyučující může věnovat jednotlivým žákům zcela individuálně. Součástí každé učebny je audiovizuální technika.

Výuka přírodovědných předmětů probíhá v učebně vybavené interaktivní tabulí a dataprojektorem. Tato učebna je rovněž ozvučená, takže je využívána jak k výuce přírodovědných předmětů, tak k výuce předmětů humanitních.

I v  dalších učebnách určených pro všeobecně vzdělávací předměty je nainstalován pevný dataprojektor nebo je možnost zapojit dataprojektor přenosný. Tím je zajištěna moderní forma výuky s využitím výpočetní techniky. Vyučující v hodinách seznamují žáky s učivem pomocí prezentací, videí a také využívají různé odkazy na internetu.

Předmět Informační a komunikační technologie (foto 1) se vyučuje v moderně vybavené učebně, v níž pracuje každý žák samostatně na svém pracovišti. Je zde  nainstalována klimatizace, což rozhodně zlepšuje pracovní prostředí žáků.