Učebny pro odbornou výuku

Škola věnuje velkou pozornost materiálně technickému zabezpečení odborné výuky a  garantuje vysoký standard ve vybavenosti pomůckami.

Výuce jednotlivých odborných předmětů je přizpůsobeno jednak stavební uspořádání učeben, jednak jejich vybavení, které je kontinuálně doplňováno a modernizováno. Páteřními učebnami pro výuku odborných předmětů jsou tři učebny ošetřovatelství (foto 1, 2, 3, 4, 5) . Ve výuce je využíván veškerý potenciál dostupných pomůcek, od technických vymožeností počínaje (počítačová a prezenční technika, interaktivní tabule) po zcela autentické cvičné modely – simulátory pro nácvik ošetřovatelské péče. Tím, že má škola k dispozici tři učebny ošetřovatelství,   je umožněna výuka žáků v  méně početných skupinkách. Vyučující se tak může věnovat jednotlivým žákům zcela individuálně. Učebny simulují prostředí nemocničního pokoje a pracovny sester. V jedné části učebny jsou instalována nemocniční lůžka s modely pacientů, „dětský koutek“, jehož součástí jsou dětské postýlky s modely novorozenců a kojenců, přebalovací pult, kojenecká váha a další pomůcky určené k péči děti, ve druhé části se nacházejí úložné prostory  pro ošetřovatelské pomůcky, hygienické zázemí a pracovní plochy.  Řada pomůcek je také uložena v sousedních přípravnách, které jsou nedílnou součástí odborných učeben. Samozřejmostí jsou  bezprašné tabule a moderní didaktická technika. Odborné učebny a předměty v nich vyučované jsou u žáků oblíbené, protože tuší, že většinu toho,  co se zde naučí využijí v praxi.

Učebna první pomoci (foto 1, 2, 3, 4, 5) je vybavena moderními pomůckami určenými k poskytování první pomoci. V učebně jsou k dispozici různé modely k nácviku kardiopulmonální resuscitace u dítěte i dospělého.  Jeden cvičný model umožňuje počítačové vyhodnocení prováděné resuscitace. Další modely slouží k nácviku ošetření různých typů poranění, na specifickém modelu lze trénovat manipulaci s postiženým, neboť váha modelu odpovídá hmotnosti dospělého člověka.  Učebna je ještě vybavena pomůckami k maskování poranění a k imitaci ran, k dispozici jsou nosítka a  brašny první pomoci s odpovídajícím vybavením.  Učebna první pomoci slouží především k výuce stejnojmenného předmětu, dále je využívána kroužkem první pomoci, při přípravě soutěží nebo při výuce kurzů. 

Učebna psychologie (foto 1, 2, 3)  je umístěna v přízemí školy. Svým dispozičním uspořádáním umožňuje výhled do zeleně v okolí školy.  Učebna je zařízena tak, aby v ní mohla probíhat poněkud netradiční výuka psychologických cvičení. Nejsou zde lavice, pouze přestavitelné židle, místo tabule je k dispozici rozměrné zrcadlo, na podlaze je položený koberec, mezi pomůckami je magnetofon, videoprojektor, karimatky, hudební nástroje, CD s relaxační hudbou, flipchart.  Místo jako stvořené pro hovory o...

Učebna somatologie (foto 1, 2) na první pohled vypadá jako klasická učebna. Pro účely názorné výuky anatomie je vybavena řadou nástěnných obrazů s vyobrazením lidského těla.  Ve vestavěných skříních jsou vystaveny anatomické modely a muláže. Učebna je vybavena  moderní prezentační technikou, která umožňuje názornou interaktivní výuku anatomie a fyziologie lidského těla.