Střední zdravotnická škola bilancující...

  • 30. Listopad 2011 - 23:00

Neuplynulo hodně času od doby, kdy si naše škola připomínala 60. výročí zřízení Vyšší sociálně zdravotní školy v Kroměříži. 

Dnes vzpomínáme v jiném duchu.  Tehdy 60. výročí prvních snah o výchovu a vzdělávání zdravotnického personálu, dnes připomínka neméně důležitá – 15. výročí  otevření  nové budovy SZŠ. Od roku 1996 škola sídlí na Albertově ulici, v bezprostřední blízkosti nemocnice. Věc zdánlivě nepatrná, ale s mnoha pozitivními důsledky na kvalitu výuky. 

Nebylo to vůbec lehké.  Několik budov, do nichž museli žáci i učitelé docházet, složitě se střídat, hledat volné prostory…; teď jedna moderní budova, jež  v sobě zahrnuje kmenové učebny pro klasickou výuku i odborné učebny, kde žáci získávají základní odborné znalosti a dovednosti, které ve 3. a 4. ročníku zúročí při praktickém vyučování přímo v kroměřížské nemocnici. Jak  je  krásné, mít ze školy na praxi jen několik kroků!  Toho se podařilo dosáhnout právě před 15 lety postavením budovy v těsném sousedství nemocničního areálu. 

Využili jsme patnáctiletého výročí  k zavzpomínání a setkání s bývalými pracovníky. Při této slavnostní příležitosti nemohli chybět ani sociální partneři školy a zástupci středních škol v Kroměříži, s nimiž udržujeme velmi dobré vztahy.

U takového jubilea se sluší vzpomenout na úspěchy, kterých se nám podařilo dosáhnout. Před několika lety vzniklo Centrum zdraví, jež pod svá křídla vzalo všechny zdravotnické akce pořádané už v dřívějším období. Do povědomí občanů Kroměřížska jsme se neodmyslitelně zapsali připomínkou Mezinárodního dne ošetřovatelství, který je organizován každoročně v květnu. Během akce pořádané  na Velkém náměstí si zájemci mohou nechat zkontrolovat mnohé životní funkce. Další velmi tradiční akcí je pomoc dětem v předškolním věku s čištěním zubů (Zdravý úsměv).  Své příznivce si našel i program  In = nekouřit a další akce pořádané pro žáky základních škol.

A tak nám nezbývá, než popřát škole další úspěšné roky, výborné studenty a stejně kvalitní pedagogy jako doposud.

Kolektiv pedagogů SZŠ

Fotografie z akce ve fotogalerii.


Související články