Žákovská rada


Žákovská rada je autonomním poradním orgánem ředitelky školy. 

Vznikla v roce 2007 za účelem komunikace žáků s vedením školy. Od té doby přispívá svými názory a postřehy k řešení různých situací či problémů ze strany žáků. O aktuálních záležitostech se vede vzájemná debata s cílem dospět k tvůrčím závěrům a řešením.

Žákovskou radu tvoří zvolení zástupci jednotlivých tříd, a to vždy v aktuálním složení pro daný školní rok. Rada zaznamenává problémy žáků a hájí jejich oprávněné zájmy, informuje je o důležitých změnách a termínech v průběhu školního roku, reprezentuje školu na veřejnosti při různých aktivitách, podílí se na zlepšování podmínek středoškolského vzdělávání a také na celkovém vývoji a rozvoji školy. Žákovská rada iniciativně předkládá vedení školy návrhy studentských projektů (charitativní akce, dobrovolnické aktivity, společenské a sportovní akce, různé iniciativní nápady ze strany žáků) a podílí se na jejich realizaci.

Složení žákovské rady se pro aktuální školní rok stanovuje vždy v září.

Jednání žákovské rady probíhají formou pravidelných setkání žáků v termínech, které stanoví předseda rady. Zpravidla 1x za měsíc se jednání rady zúčastňuje ředitelka školy. Ředitelka školy se také pravidelně setkává s předsedou žákovské rady. Návrhy, připomínky a podněty od žákovské rady ředitelka školy  pravidelně prezentuje a projednává  na jednáních poradního sboru, vedení školy nebo na jednáních pedagogické rady.

Složení žákovské rady ve školním roce 2021/2022 zde

Složení žákovské rady ve školním roce 2020/2021 zde

Složení žákovské rady ve školním roce 2018/2019 zde, foto zde

Složení žákovské rady ve školním roce 2017/2018 zde, foto zde

 

 

 


 

 

Články rubriky

Stručný zpravodaj Studentské rady

  • 17. Leden 2017 - 6:28

Dne 21. 11. 2016 se čtyři členky Studentské rady SZŠ Kroměříž zúčastnily  Studentského fóra na Starém pivovaru v Kroměříži spolu s dalšími studenty středních škol z Kroměříže. 

Studentská rada 2015/2016

  • 15. Říjen 2015 - 13:59

Studentská rada ve školním roce 2015/2016

Studentská rada v uplynulém 1. pololetí

  • 29. Leden 2015 - 10:58

Co nového ve studentské radě?

Pololetí neboli poločas a studentská rada

  • 31. Leden 2014 - 10:41

Studentská rada, která se pravidelně 1x měsíčně schází, se za první půlrok tohoto školního roku věnovala různým námětům a iniciovala některé nové věci na škole, např.:

První letošní jednání studentské rady s ředitelkou školy

  • 19. Září 2012 - 8:05

Dne 17. 9. 2012 se v příjemném prostředí učebny psychologie konala 1. letošní schůzka zástupců všech tříd a ředitelky školy.