UNIV 2 Kraje


Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.

Cílem projektu je rozvoj dalšího vzdělávání pro široké spektrum zájemců. V každém kraji bude vytvořena síť škol s vlastním webovým systémem nabídky programů dalšího vzdělávání.

Na Střední zdravotnické škole Kroměříž vznikne centrum celoživotního učení pro sféru zdravotnickou a sociální. Ve spolupráci se sociálními partnery budou vytvořeny a nabídnuty programy dalšího vzdělávání. Jeden z programů bude v rámci projektu plně zrealizován.

Videoprezentace z pilotního ověřování vzdělávacího programu

Články rubriky

Ukončení aktivit v projektu UNIV 2 KRAJE, přínos pro další rozvoj školy

  • 7. Leden 2013 - 13:23

V prosinci 2013 byly ukončeny aktivity školy v téměř tříletém projektu UNIV 2 KRAJE (trvání projektu od 1. 8. 2009 do 31. 1.

Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách

  • 4. Červen 2012 - 9:14

Po úspěšném zakončení pilotáže 1. Vzdělávacího programu „Rekondiční a sportovní masér“ se škola připravuje na realizaci dalších vzdělávacích aktivit.

Další vzdělávání pedagogů projektového týmu školy

  • 20. Únor 2012 - 11:50

Přestože má škola již bohaté zkušenosti se vzděláváním dospělých a mezi učitelkami odborných předmětů působí nemálo zkušených lektorek celoživotního učení, byla z řady nových mladých učitelů vybrána nová skupina sedmi lidí a ti byli zařazeni do aktuálně pořádaného certifikovaného kurzu LEKTOR VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH.

Aktivity v projektu za období srpen – prosinec 2011

  • 20. Únor 2012 - 10:54

Byla dokončena příprava 2. vzdělávacího modulu s názvem „Rozšiřující vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách.“

Aktivity v projektu za období leden - červen 2011

  • 29. Červen 2011 - 23:00

Pokračovala průběžná spolupráce všech členů projektového týmu a probíhaly pravidelné pracovní schůzky mentora školy s metodikem celoživotního učení i kariérovým poradcem.

Aktuální informace k aktivitám v projektu za období září 2009 - prosinec 2010

  • 19. Prosinec 2010 - 23:00

Byl vytvořen projektový tým z pedagogických pracovníků. Na škole pracuje mentor školy, metodik celoživotního učení a nově též kariérový poradce.