Spolek HARMONIE


 

Spolek Harmonie je právnickou osobou vzniklou registrací Ministerstvem vnitra dne 27. července 2004. 

Občanské sdružení usiluje o trvalé zlepšování prostředí ve škole. Podílí se především na vytváření podmínek pro rozvoj metodické činnosti, propagaci školy a spolupráci s rodiči. Dále podporuje aktivity související s rozvíjením tvůrčích schopností žáků, aktivity související s využíváním sportovních zařízení pro rozvoj zdravého životního stylu, mezinárodní spolupráci, modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a ediční a publikační činnost školy.

Členy sdružení mohou být pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, rodiče žáků školy, kteří zaplatí rodičovský příspěvek a příznivci školy, kteří se ztotožňují s cíli sdružení. Vrcholným orgánem sdružení je Shromáždění členů, které se schází jedenkrát ročně. Výkonným orgánem je výbor sdružení a je tvořen zástupci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy a zástupci rodičů. Výbor se schází jednou za dva měsíce a řeší aktuální záležitosti sdružení.

 

Články rubriky

Činnost Harmonie v době epidemie koronaviru

  • 12. Duben 2021 - 10:16

Zápis o konání členských schůzí spolků a jiných právnických osob v době epidemie

Ohlédnutí za činností Harmonie v loňském školním roce 2018/2019

  • 11. Září 2019 - 14:50

Loňský školní rok 2018/2019 v Harmonii přinesl několik zajímavých zážitků a činností. 

Pozvánka na shromáždění členů spolku Harmonie

  • 10. Říjen 2018 - 9:09

HARMONIE - spolek přátel Střední zdravotnické školy Kroměříž zve své členy na shromáždění. Více ingormací zde.

Třídní schůzky - Shromáždění členů Harmonie - Den otevřených dveří - Volby do školské rady

  • 17. Říjen 2017 - 14:01

Dne 23. listopadu 2017 se ve Střední zdravotnické škole Kroměříž koná hned několik zajímavých akcí:

Občanské sdružení Harmonie do roku 2016

  • 1. Leden 2017 - 15:09

Občanské sdružení Harmonie je právnickou osobou vzniklou registrací Ministerstvem vnitra dne 27. července 2004. 

XII. maturitní ples

  • 8. Prosinec 2015 - 10:18

Střední zdravotnická škola Kroměříž vás srdečně zve na XII. maturitní ples