Soutěže


Škola se snaží žákům vytvořit takové podmínky, při nichž mohou uspokojit své ambice a uplatnit specifické schopnosti. Jednou z mnoha příležitostí, jak projevit schopnosti a zároveň se popasovat s konkurencí ostatních žáků, jsou různé soutěže, ať už vědomostní či dovednostní.

Mnohé soutěže jsou organizovány pouze pro žáky školy - říkáme jim školní soutěže. 

Školní soutěže

K těm tradičním a oblíbeným patří následující odborné soutěže:

 • soutěž v obvazové technice (foto 1, 2, 3),
 • soutěž v úpravě lůžka (foto 123),  
 • soutěž v první pomoci (foto 123).

Školní soutěže se konají také v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce (foto 123), která se skládá ze tří částí: kvízu, rozhovoru a poslechu. Žáci se také aktivně zúčastňují školního kola olympiády z českého jazyka, jejíž součástí je mluvnický test a slohová práce. Pro žáky, kteří vynikají v matematice je pořádána matematická soutěž (foto 1).

Zajímavou celoškolní soutěží je fotografická soutěž (foto 123), které se mohou zúčastnit žáci, učitelé, ale i přátelé, partneři a příznivci školy.

Neobvyklou soutěží je korespondenční soutěž ve znalostech lidského těla, v níž žáci školy prokazují své znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Soutěž v psychologii – tzv. Psychologická olympiáda probíhá formou veřejné prezentace odborné práce na aktuálně vyhlášené téma.

Mimoškolní soutěže

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímavých soutěží. Největších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci (foto 123).

V roce 2010 žáci vyhráli soutěž v Jihlavě a v Brně, v Mělníku obsadili 2. místo. V roce 2011 družstvo naší školy vybojovalo opět 1.místo v Lhotce u Mělníka.                                    

Nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže v psychologii (foto 123) reprezentují školu v regionálním kole, v lepším případě i v kole celostátním.

Pravidelně se také zúčastňujeme festivalu ošetřovatelských kazuistik, který vyhlašuje SZŠ a VZŠ Zlín. V konkurenci žáků zdravotnických škol z celé republiky se žáci naší školy umisťují na předních pozicích.

Naši žáci nechybí ani na sportovních akcích, mezi které patří soutěž ve šplhu (foto 123), soutěž v basketbalu (foto 123) a každoročně pořádaný Sedláčkův memoriál (foto 123), což je oblíbená atletická soutěž.

V neposlední řadě škola podporuje účast žáků ve Středoškolské odborné činnosti.

Články rubriky

Soutěž Přírodovědný klokan

 • 20. Říjen 2021 - 10:45

Dne 13. 10. 2021 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Přírodovědný klokan.

Soutěž ve stlaní lůžek

 • 19. Říjen 2021 - 8:40

Na čtvrtek 14.10.2021 si vyučující odborných předmětů připravili pro studenty 1.A soutěž ve stlaní lůžek.

Soutěž v EKOLOGII

 • 23. Červen 2021 - 6:57

V pátek 18.6.2021 se na naší škole konala Soutěž v ekologii, která byla určena pro žáky prvních ročníků oboru Praktická sestra.

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů

 • 16. Červen 2021 - 12:52

Velkým úspěchem pro třídu 2.A oboru Praktická sestra skončila Krajská matematická soutěž třídních kolektivů. Tato soutěž proběhla na středních školách v úterý 15. června 2021.

Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce

 • 19. Únor 2021 - 5:17

Dne 16. 2. 2021 se pod záštitou Obchodní akademie Kroměříž konalo online okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. 

Hodnotili praktici

 • 27. Únor 2020 - 9:31

Žáci 1.ročníku měli možnost si vyzkoušet aplikovat své dovednosti v oblasti obvazové techniky, a to v rámci vzájemného ročníkového zápolení za hodnocení zdravotníků z praxe. 

Okresní a krajské kolo ve šplhu

 • 19. Únor 2020 - 11:43

Dne 18.2.2020 pořádala naše škola okresní a krajské kolo ve šplhu s tím, že vítězná družstva postupovala na republikové finále. 

Školní kolo soutěže v Klinické propedeutice

 • 18. Únor 2020 - 6:45

V pátek 14. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v Klinické propedeutice.

Školní kolo Biologické olympiády

 • 14. Únor 2020 - 9:52

Ve středu 12. února 2020 se ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži konalo školní kolo Biologické olympiády.

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

 • 11. Únor 2020 - 5:38

Ve středu, 6. 2. 2020, se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce.

Stránky