Seminář ze somatologie


Somatologie je základ všech odborných předmětů. Vyučuje se jako povinný předmět v 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent.

Jelikož je tento předmět zajímavý a velmi potřebný, mají naši žáci možnost rozšiřovat své znalosti také mimo výuku. Žáci mohou dle zájmu docházet každé úterý od 7:10 hod. do 7:55 hod. Nejvíce této nabídky mimovyučovací činnosti využívají žáci 4. ročníků a 1. ročníků. Maturanti z důvodu zvládnutí zkoušky dospělosti a mladší žáci proto, že si chtějí osvěžit své znalosti z hodin povinné výuky. Garanty nad touto mimovyučovací aktivitou jsou PhDr. Ludmila Hanáková a Mgr. Naděžda Procházková.

Články rubriky

Seminář ze somatologie

  • 7. Září 2015 - 8:17

Seminář ze somatologie letos poprvé již 23.září!