Seminář PP


TEN, KDO ZACHRÁNÍ JEDEN ŽIVOT, ZACHRÁNÍ SVĚT.
Talmud

První pomoc je nedílnou a mnohdy nezbytnou součástí léčby různých poranění a náhlých onemocnění. Správně poskytnutá první pomoc již zachránila mnoho životů a přispěla k rychlejšímu a plnému uzdravení postižených.

K historii naší školy proto neodmyslitelně patří kroužek versus seminář první pomoci, který pracuje několik desetiletí. Žáci se učí poskytovat neodkladnou první pomoc člověku v nouzi na místě, kde postižení vzniklo. Poradit si v takové situaci by měl umět každý člověk a zvláště pak budoucí zdravotník.

Ošetřujeme úrazy vzniklé v domácnosti, terénu a ve zdravotnickém zařízení. Mezi nejčastější poranění patří zlomeniny, krvácení, bezvědomí, popáleniny, poleptání, poranění páteře, zástava dechu a oběhu.

K nácviku praktických dovedností využíváme odbornou učebnu první pomoci, vybavenou potřebnými odbornými pomůckami, ale i terén. Nejoblíbenější zásah je KPR (kardiopulmonální resuscitace, tj. oživování zraněného). Máme k dispozici i resuscitační model, kde jsou úkony vyhodnocovány elektronicky přes PC a tak každý ,,zácharanář“ okamžitě po zásahu obdrží informace o úspěšnosti své práce. Dále používáme např. vakuové dlahy, krční límce, dětské resuscitační modely, scoop rám, defibrilátor, kardiopumpu. Při společném nácviku se také učíme využívat prostředky improvizované a věci běžné domácnosti. Žáci se taktéž učí od svých starších spolužáků, kteří jsou již zkušenější o absolvované soutěže a akce první pomoci. Jako doplňující metodou je i práce s mládeží jiných škol či DVD ukázky nejrůznějších technik. Každoročně na naší škole probíhá školní kolo soutěže v poskytování první pomoci.

Pro ověření znalostí a dovedností našich žáků zajímajících se o oblast poskytování první pomoci se zúčastňujeme celostátních soutěžních zápolení s mezinárodní účastí v poskytování první pomoci ve Lhotce u Mělníka, v Brně a v Mladých Bříštích, kde bojujeme o co nejlepší umístění s družstvy jiných SZŠ. Někdy zabrousíme i do krajů našeho sousedního Slovenska a porovnáme metody poskytování PP se SZŠ Slovenska, Maďarska a jiných okolních zemí. Naše družstva nikdy nezklamou, mnohdy již zvítězili a obsadili přední místa a těší se na další měření svých sil s ostatními soutěžícími.

Nacvičit většinu základních postupů vyžaduje značnou osobní iniciativu. Jsme přesvědčeni, že si ji první pomoc zaslouží. Umět účinně pomoci je nejen přirozenou lidskou povinností, ale přináší člověku také jedno z největších uspokojení.

Abychom si práci zpestřili, využíváme naše žáky ke spolupráci s ČČK, Klubem seniorů, Městem Kroměříž, ZŠ při aktivitách souvisejících s poskytováním první pomoci. Naše další aktivity prezentující poskytování první pomoci veřejnosti patří Den ošetřovatelství, Dny otevřených dveří, akce v rámci Centra zdraví apod.

Mgr. Hana Kovářová, Mgr. Petra Strnadelová

Vedoucí semináře první pomoci

Články rubriky

Den bez aut

  • 24. Září 2019 - 12:29

Ve středu 18. 9. 2018 měli žáci SZŠ Kroměříž možnost se aktivně účastnit akce „DEN BEZ AUT“ pořádanou Českým červeným křížem v Kroměříži. Ve středu 18. 9. 2018 měli žáci SZŠ Kroměříž možnost se aktivně účastnit akce „DEN BEZ AUT“ pořádanou Českým červeným křížem v Kroměříži. 

Záchrana zraněných na zdravce

  • 26. Červen 2019 - 11:55

Dne 25.6.2019 u nás na škole proběhla soutěž první pomoci pro první ročníky. 

Celostátní soutěž v první pomoci

  • 26. Červen 2019 - 9:50

Ve dnech 19.- 20.6. 2019 se žákyně 1.B Miroslava Kameníková, Brigita Ševčíková, Klára Urbanová a Adéla Janáčková zúčastnily soutěže v první pomoci v Jihlavě v Mladém Bříšti. 

Soutěžili jsme v Brně

  • 17. Červen 2019 - 14:09

10 – 11. 6. 2019 pořádala Střední zdravotní škola Brno XXIV. ročník Celostátní soutěže První pomoci.

Aktivní spolupráce naší školy s ČČK

  • 17. Květen 2019 - 13:20

Dne 16. 5. 2019 pořádal ČČK akci SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ V PRVNÍ POMOCI“. 

Projektový den terciánů Gymnázia Holešov

  • 13. Květen 2019 - 7:59

Ve dnech 13. a 14. května zavítali na naši školu terciáni Gymnázia.

Projektový den ZŠ Slovan na SZŠ KROMĚŘÍŽ

  • 12. Květen 2019 - 12:19

26. 4. 2019 na Střední zdravotnické škole Kroměříž probíhal projektový den Základní škola Slovan.

Den bez aut

  • 20. Září 2018 - 8:19

Ve středu 19. 9. 2018 jsme měli možnost se aktivně účastnit akce „DEN BEZ AUT“ pořádanou Českým červeným křížem v Kroměříži. 

Soutěž v první pomoci

  • 28. Červen 2018 - 6:43

Blížící se konec školního roku nám opět přinesl každoroční soutěž v první pomoci pro 1. ročníky. 

Soutěž v první pomoci a my

  • 28. Červen 2018 - 5:45

20. - 21. 6. 2018 se žáci 1. ročníku SZŠ Kroměříž zúčastnili 24. ročníku celorepublikové soutěže středních zdravotnických škol v poskytování první pomoci 1. a 2. ročníků s mezinárodní účastí družstev ze Slovenska, Rakouska a Německa.

Stránky