Partneři školy


Škola věnuje velkou pozornost výběru sociálních partnerů, neboť prostřednictvím těchto institucí se žáci školy mnohdy poprvé setkávají s profesní realitou. V tomto smyslu se snažíme prostřednictvím pozitivních vzorů u žáků posilovat odbornost, odpovědnost a pracovní morálku. 

Sociální partneři jsou velkou inspirací i pro učitele. Prostřednictvím partnerských organizací si ověřují účinnost teorie v praxi nebo získávají podněty k další práci a studiu.

Partneři pro oblast praktického vyučování žáků:

Partneři pro oblast teoretického vzdělávání žáků:

Partneři pro projektovou činnost:

Partneři pro doplňkovou činnost a oblast celoživotního vzdělávání:

 

Články rubriky

Rozvíjíme spolupráci se sociálními partnery

  • 21. Květen 2013 - 10:00

9. května 2013 proběhla schůzka se zástupci hlavních sociálních partnerů školy.

Připravovali jsme praktické vyučování na pracovištích sociálních partnerů

  • 13. Září 2012 - 12:15

Ve středu 5. září 2012 se uskutečnila tradiční pracovní schůzka učitelek odborných předmětů  se zástupci sociálních partnerů školy.