Orgány školy a spolky


Školská rada a Studentská rada jsou orgány školy. Jako přidružená unie vystupuje Spolek Harmonie.

 

 

 

Články rubriky

Oznámení o volbách do školské rady

  • 10. Listopad 2011 - 23:00

Tímto oznámením ředitelka školy zve všechny oprávněné voliče - zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a pedagogické pracovníky k volbám do školské rady.