Nadregionální síť SZŠ


SZŠ Kroměříž byla vybrána jako jedna  z  pěti SZŠ a VOŠ  České republiky pro partnerskou spolupráci s  Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně  na  projektu  s názvem „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/14.0028

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1  Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:  7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příjemce dotace: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Partneři projektu:

 • Střední zdravotnická škola Kroměříž
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
 • Střední zdravotnická škola Jaselská, Brno
 • Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno
 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno

Rozpočet celého projektu činí  32 741 554,80 Kč.FNuSA

Projekt se začal realizovat v červnu 2011 a bude pokračovat do konce  května 2014.  Cílem práce na tomto projektuje je posílit a inovovat vzdělávání na středních zdravotnických školách (dále jen SZŠ) formou zavedení moderních  (atraktivních) forem výuky – a to např. rozšířením účasti expertů z klinické praxe na výuce (lékaři a sestry z vysoce specializovaných pracovišť), realizací dalších forem vzdělávání (studentsko-expertní konference, projektová vyučování, výcviková zdravotnická soustředění), zajištěním moderních výukových materiálů a pomůcek pro zefektivnění výuky na SZŠ (modely, učebnice, nástěnné obrazy, výukové filmy), zkvalitněním praktického výcviku a rozšířením odborného jazykového vzdělávání žáků. Tyto nové přístupy povedou ke zvýšení znalostí, dovedností a tím i konkurenceschopnosti absolventů těchto škol na trhu práce. V rámci projektu budou poskytovány i odborné semináře pedagogům, jakožto jejich (doplňkové vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen DVPP) s přímou vazbou na probíhající výuku.

Projekt obsahuje tyto klíčové aktivity:

 1. Příprava výukových materiálů
 2. Inovace výuky na SZŠ
 3. Odborné praxe a exkurze pro žáky SZŠ
 4. Výcvikové zdravotnické soustředění
 5. Další podpůrné vzdělávací aktivity pro žáky
 6. Doplňkové aktivity pro pedagogy s přímou vazbou na výuku

Metodické listy ošetřovatelství 2012-2013

Parkinsonova nemoc - metodický list č. 1

Předoperační příprava - metodický list č. 2

Vyšetření moči na B+C - metodický list č. 3

Ošetřování nemocných po PEK- metodický list č. 4

Selhávání ledvin - metodický list č. 5

PSP - Projektivní techniky. - metodický list č. 6

Borelióza I. - metodický list č. 7

 

Pracovní listy 2012-2013

Anglický jazyk - pracovní list č. 1

Anglický jazyk - pracovní list č. 2

Anglický jazyk - pracovní list č. 3

Anglický jazyk - pracovní list č. 4

 

Expertní výuka na SZŠKM - fotogalerie

 

Články rubriky

Praxe maturantů v krajské nemocnici

 • 6. Leden 2014 - 12:00

V termínu od 16. 12. 2013 - 20. 12. 2013 se žáci 4. ročníků zúčastnili souvislé odborné praxe ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně.

Třeťáci rozvíjejí své odbornosti

 • 20. Květen 2013 - 10:00

V průběhu června absolvují žáci 3. ročníku souvislou odbornou praxi.

Výcvikové zdravotnické soustředění

 • 5. Květen 2013 - 6:15

Ve dnech od 15. – 19. 4. 2013 se 10 vybraných žáků zúčastnilo výcvikového zdravotnického soustředění konaného v hotelu Fontána v Kníničkách nedaleko brněnské přehrady.

Odborné učitelky se o velikonočních prázdninách vzdělávaly

 • 9. Duben 2013 - 9:04

28. 3. 2013 se uskutečnil další cyklus vzdělávání odborných učitelek.

Vzdělávání učitelek odborných předmětů

 • 10. Leden 2013 - 13:19

V netradičním čase, těsně před Vánocemi v pátek 21. prosince 2012 proběhl vzdělávací program pro odborné vyučující SZŠ Kroměříž.

Odborná praxe 3. ročníků ve fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

 • 21. Červen 2012 - 12:22

V rámci projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe, se 25 žáků  ze tříd 3. A a 3. B zúčastnilo odborné praxe ve FNUSA Brno. Cílem tohoto pobytu byla možnost nabídnout studentům odbornou praxi na zajímavých pracovištích, kde by žáci měli možnost rozšířit své znalosti, vědomosti, ale především dovednosti při poskytování ošetřovatelské péče.

Výcvikové zdravotnické soustředění

 • 4. Květen 2012 - 9:36

Ve dnech 23. 4. až 27. 4. 2012 jsme se zúčastnili výcvikového zdravotnického soustředění. Akce byla financována z projektu NADREGIONÁLNÍ SÍŤ STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL PRO VYŠŠÍ KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE (REG. ČÍSLO CZ.1.07/1.1.00/14.0028), OPVK.