Prostory pro sportovní aktivity

K výuce tělesné výchovy a k pořádání doplňkových sportovních aktivit slouží vlastní moderní tělocvična, posilovna nebo venkovní sportovní areál.

Plně bezbariérová tělocvična (foto) je dostatečně vybavena k výuce všech sportovních činností, které jsou součástí osnov tělesné výchovy. V bezprostředním sousedství tělocvičny je dobré sociální zázemí: uzamykatelné šatny, sprchy a dvě WC.  K výuce tělesné výchovy mají žáci k dispozici také malou posilovnu (foto), která je umístěna hned za tělocvičnou nebo v případě vhodného počasí venkovní sportovní areál (foto), kde máme k dispozici tenisový kurt a hřiště na volejbal s umělým povrchem.   

V době mimo vyučování nabízíme tělocvičnu i venkovní sportovní areál k pronájmu.

Pro zpestření výuky tělesné výchovy jsou využívána i jiná atraktivní sportoviště v Kroměříži, např. krytý plavecký bazén, zimní stadion, Sportcentum Paráda nebo atletické hřiště Základní školy Zachar.