Přijímací řízení

  • 5. Září 2021 - 8:52

Na tomto místě nabízíme ucelený soubor informací pro uchazeče o studium. Rádi veškeré údaje blíže vysvětlíme a upřesníme. Informace budeme průběžně dle potřeby aktualizovat.

Informace pro uchazeče naleznete také na stránkách Cermatu.
 

V souladu s platným ustanovením obecné povahy, které vydalo MŠMT ke konání přijímacích zkoušek, stanovila ředitelka školy nové termíny jednotné přijímací zkoušky, a to pro 1. a 2. řádný termín a pro 1. a 2. náhradní termín takto:

 1. termín2. termín
ŘÁDNÝ TERMÍN3. května 20214. května 2021
NÁHRADNÍ TERMÍN2. června 20213. června 2021

Ostatní parametry vyhlášeného přijímacího řízení pro obor Praktická sestra i pro obor Sociální činnost zůstávají v platnosti.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru Praktická sestra zde, Sociální činnost zde
 
Důležité termíny:
do 31. 1. 2021vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
do   8. 3. 2021ředitel školy může rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet uchazečů
     3. 5. 2021jednotná přijímací zkouška: 1. kolo / 1. řádný termín
     4. 5. 2021jednotná přijímací zkouška: 1. kolo / 2. řádný termín
do 21. 5. 2021vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek
     2. 6. 2021jednotná přijímací zkouška: 1. kolo / 1. náhradní termín
     3. 6. 2021jednotná přijímací zkouška: 1. kolo / 2. náhradní termín
do 4. 6. 2021odevzání zápisového lístku z řádného termínu
do 30. 6. 2021odevzání zápisového lístku z náhradního termínu 

 

Podrobné informace zde


Související články