Prevence drogové závislosti trochu jinak

  • 25. Říjen 2021 - 9:40

 Nový školní rok začal z pohledu prevence adaptačním pobytem 1.ročníků, jehož cílem bylo vytvoření příznivého sociálního klimatu třídy a vzájemným seznámením jednotlivých žáků tříd.

Prevence však není zaměřena pouze na 1.ročníky, ale průřezově pracuje se všemi ročníky ve škole. Měsíc říjen tedy patřil 2.ročníkům, které prošly interaktivní besedou zástupce PČR pana Mrhálka. V rámci přednášky žáci získali vědomosti stran historie užívání návykových látek, základního dělení a symptomů u jednotlivých typů drog. Celá beseda se nesla nejen v přátelském duchu, ale také formou diskuze. Žáci měli možnost otevřeně diskutovat o drogové problematice s odborníkem na slovo vzatým. A tak mohu z pohledu metodičky prevence zkonstatovat, že se jednalo o vzájemnou zkušenost a předání informací pro všechny zúčastněné.

Mgr. Barbora Hofrová


Související články