Organizační struktura

Střední zdravotnická škola Kroměříž je řízena třemi úrovněmi. Vedoucími pracovníky jsou ředitelka školy, zástupce ředitele a vedoucí praktického vyučování. Řízeni jsou učitelé, pracovník vztahů s veřejností, ekonomka a provozní zaměstnanci (referent, školník, uklizečky)..