Maturita 2022

  • 5. Září 2021 - 7:04

Na tomto místě nabízíme ucelený soubor informací pro maturanty.

Aktuální informace z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Důležité termíny pro třídu 4. A a 4. B (Zdravotnický asistent):

  1. 12. 2021nejzazší termín podání přihlášky k maturitě v jarním zkušebním období
21.   4. 2022, 14:00uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku
25.   4. 2022, 09:00písemné práce z CJL 
25.   4. 2022, 07:00klasifikační porada
26.   4. 2022, 09:00písemné práce z ANJ 
 vydání vysvědčení za poslední ročník studia
 losování pracovišť pro praktickou maturitní zkoušku
  2. -   5. 5. 2022didaktické testy z CJL, cizího jazyka nebo MAT
  9. - 13. 5. 2022praktická maturitní zkouška z učební praxe třída 4. A
16. - 24. 5. 2022praktická maturitní zkouška z učební praxe třída 4. B
16. - 20. 5. 2022"svatý týden" třída 4. A
23. - 26. 5. 2022ústní maturitní zkoušky třída 4. A
23. - 31. 5. 2022"svatý týden" třída 4. B
30. 5. - 3. 6. 2022ústní maturitní zkoušky třída 4. B
10. 6. 2022slavnostní předávání maturitních vysvědčení
 podání přihlášky k opravné či náhradní zkoušce společné a profilové části MZ, tedy k podzimnímu termínu

 

Důležité termíny pro třídu 5. V (Zdravotnický asistent):

  1. 12. 2021nejzazší termín podání přihlášky k maturitě v jarním zkušebním období
21.   4. 2022, 14:00uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku
25.   4. 2022, 09:00písemné práce z CJL 
25.   4. 2022, 07:00klasifikační porada
26.   4. 2022, 09:00písemné práce z cizího jazyka: ANJ / RUJ
 vydání vysvědčení za poslední ročník studia
 losování pracovišť pro praktickou maturitní zkoušku
  2. -   5. 5. 2022didaktické testy z CJL, cizího jazyka nebo MAT
  9. - 17. 5. 2022praktická maturitní zkouška z učební praxe 
16. - 24. 5. 2022"svatý týden" 
23. - 27. 5. 2022ústní maturitní zkoušky
10. 6. 2022slavnostní předávání maturitních vysvědčení
 podání přihlášky k opravné či náhradní zkoušce společné a profilové části MZ, tedy k podzimnímu termínu

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky naleznete zde

Více informací  zde

 


Související články