Lekce o intimitě

  • 12. Prosinec 2018 - 14:12

Již tradičně několik let, pořádá naše škola preventivní, interaktivní program pro žáky základních škol.

Preventivní přednášky s názvem Lekce o intimitě proběhly pod záštitou Centra zdraví a Zdravého města Kroměříž. Dopolední program nabídl širokou škálu zajímavých besed a přednášek, které byly zaměřeny na různé oblasti intimního života, vztahové roviny mezi dospívajícími či prevenci onemocnění AIDS.

Interaktivní dopoledne bylo rozděleno do několika pasáží, kdy se jednotlivých přednášek chopily, jak učitelky odborných předmětů SZŠ Kroměříž, tak odborníci z praxe.

První část přednášek byla určena zvlášť pro chlapce a dívky. Žáci si zde zopakovali a doplnili znalosti z oblasti anatomie mužského a ženského pohlavního ústrojí. Tohoto úkolu se ujaly odborné učitelky SZŠ Kroměříž. Druhý blok přinesl sadu přednášek, které byly odborně zaměřeny na pohlavně přenosné nemoci a jejich prevenci. Danou tématiku přednášeli odborníci z praxe, a to lékaři z urologického oddělení a gynekologicko-porodnického oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. Poslední část programu byla věnována besedě s psycholožkou na téma navazování vztahů dospívajících a počátky sexuálního života. Prosincová přednáška byla navíc doplněna přednáškou lektora společnosti Rozkoš bez rizika o prevenci onemocnění AIDS.

Mgr. Barbora Hofrová, Mgr. Naděžda Procházková

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články