Ošetřovatel

Název vzdělávací akceOšetřovatel (akreditace zde)
Typ vzdělávací akceKvalifikační  kurz
Získaná kvalifikaceOšetřovatel
Získané kompetenceAbsolvent kurzu je připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech. Kompetence jsou přesně vymezeny v § 37 Vyhlášky č. 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Uplatnění
  • ve zdravotnických zařízeních, zejména v nemocnicích neboošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných apod.·
  • v zařízeních sociálních služeb - ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích
Počet účastníků 24
Forma studiaPrezenční
Délka studia710 hodin, z toho 310 hodin praxe
Organizace studiaStudium probíhá 2x v týdnu v odpoledních hodinách (15.00 – 19.55),  obvykle v úterý a ve čtvrtek
Kritéria pro přijetí
  • dosažení 18 let věku         
  • zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením·        
  • ukončení tříletého učebního oboru nebo středního vzdělávání·        
  • mravní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
  • zdravotní průkaz - předložit před zahájením praktické části kurzu
  • potvrzení o očkování proti hepatitidě B - předložit před zahájením praktické části kurzu
Způsob ukončeníZávěrečná zkouška (teoretická a praktická část)
Doklad o ukončeníOsvědčení
Termín zahájenízáří 2022
Cena15 000 Kč
Přihláška

Přihlášky lze zasílat průběžně, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek

Přihláška on-line

Další informaceMgr. Lucie Skácelíková
Tel: 577 002 251, 605 236 279 , e-mail: kurzy@szskm.cz