Katetrizace močového měchýře u muže

Název vzdělávací akce

Katetrizace močového měchýře u muže (akreditace zde)

Typ vzdělávací akce

Certifikovaný kurz

Získaná kvalifikace

Katetrizace močového měchýře u mužů na základě indikace lékaře

Získané kompetence

Absolvent kurzu získá způsobilost provádět katetrizace močového měchýře u mužů na základě indikace lékaře, bez odborného dohledu a bez indikace pečovat o zavedené močové katetry pacientů všech věkových kategorií, včetně provádění výplachů močového měchýře a provádět komplexní ošetřovatelskou péči o nemocné využívající metodu čisté intermitentní katetrizace.   Absolvent kurzu bude dále oprávněn edukovat a poskytovat základní poradenství nemocnému a jeho blízkým v souvislosti s močovou katetrizací. Kompetence jsou přesně vymezeny vyhláškou č. 55/2011
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Uplatnění

  • v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči,
    v léčebnách dlouhodobě nemocných apod.·
  • v zařízeních sociálních služeb ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích

Počet účastníků

14

Forma studia

Prezenční

Délka studia

36 hodin, z toho 16 hodin praxe

Organizace studia

Studium probíhá 1x - 2x v týdnu v odpoledních hodinách
(15.00 – 19.05),  obvykle v pondělí ev. ve středu

Kritéria pro přijetí

  • úspěšné ukončení kvalifikačního studia v oboru všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář podle zákona č. 96/2004 Sb.

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška (teoretická a praktická část)

Doklad o ukončení

Osvědčení

Termín zahájení

10. 1. 2022

Cena

3.600,-

Přihláška

Přihlášky lze zasílat průběžně, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek

Přihláška on-line

Další informace

Mgr. Lucie Skácelíková
Tel:  605 236 279 , e-mail: skacelikova.l@szskm.cz , kurzy@szskm.cz

 

[bg|location = skola/knihovna|thumbcolumns = 6|thumbwidth = 100|thumbmaxshow = 30]