Kam po maturitě - beseda s pracovníky úřadu práce

  • 11. Únor 2019 - 10:11

Dne 4.2.2019 se na SZŠ Kroměříž tradičně konala v rámci kariérového poradenství prezentace Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce v Kroměříži. 

Klíčovými oblastmi této aktivity bylo seznámení žáků 4. ročníků s aktuální situací na trhu práce, s dalšími možnostmi absolventů SŠ, rady a doporučení při hledání zaměstnání včetně jednání na pracovním pohovoru. Rovněž žákům byly představeny projekty EURES, ERASMUS+ a další nabídky úřadu práce v rámci tzv. aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti. Na závěr měli žáci možnost klást své individuální dotazy k dané problematice.

Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na jednotlivce nabízejícího své schopnosti na trhu práce, na němž je stále těžší se orientovat, řadíme problematiku kariérového poradenství v rámci školských poradenských služeb k jedněm ze stěžejních témat při přípravě našich absolventů pro jejich další profesní uplatnění.

Mgr. Veronika Stará, Kariérový poradce


Související články