Certifikovaný kurz na Střední zdravotnické škole Kroměříž

  • 1. Září 2021 - 5:16

Pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře, kteří si chtějí rozšířit odborné kompetence, připravila škola ve spolupráci s urologickým oddělením Kroměřížské nemocnice certifikovaný kurz Katetrizace močového měchýře u muže.

První běh kurzu byl zahájen 1. září 2021. Účastníci kurzu si pod vedením lektorů z řad lékařů
a všeobecných sester specialistek rozšíří odborné kompetence a zvýší uplatnitelnost na trhu práce. Vzdělávací program kurzu je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Celková hodinová dotace kurzu je 36 hodin, z toho je 16 hodin věnováno odborné praxi.  Zakončení kurzu je podmíněno složením závěrečné zkoušky a splněním stanoveného počtu předepsaných výkonů.

Kapacita kurzu je 14 uchazečů, přičemž zahájení každého nového běhu je vždy podmíněno zaregistrováním minimálně 10 přihlášek.  Nejbližší kurz bude otevřen 1. listopadu 2021. Více informací je uvedeno na webových stránkách školy, v sekci Kurzy a semináře.

Mgr. Lucie Skácelíková

                                                                                                                                              


Související články