Celostátní soutěž první pomoci ve Lhotce u Mělníka

  • 2. Květen 2016 - 12:00

Ve dnech 26. - 27. 4. 2016 jsme se vydali do vzdáleného tábora ve Lhotce u Mělníka, kde pro čtyřčlenná družstva středních zdravotnických škol připravili pedagogové a žáci mělnické střední zdravotnické školy soutěž v poskytování první pomoci.

Přestože v letošním roce ukázalo své ostré zoubky počasí, kdy v noci 0°C a přes den 5°C znamenalo v chatovém táboře vcelku boj o přežití, i tak se sjelo 22 družstev se svými pedagogy s odhodláním zachránit a bravurně poskytnout laickou první pomoc v terénních podmínkách zdejších skal a lesů všem zraněným. Družstvo z Kroměříže přijelo vyhrát a při akcích ukázali výbornou organizaci a odborně bezchybné ošetření všech zraněných a s drobnými organizačními nedostatky obsadili 7. - 8. místo ve velmi silné konkurenci. Jsem velmi ráda, že máme tolik tak šikovných a odhodlaných mladých záchranářů a dokážou se zhostit svého úkolu i v tak nelehkých situacích. V průběhu soutěže na 4 stanovištích dokázali zorganizovat a poskytnout první pomoc na místě hromadné autonehody 8 zraněným, v terénu pak dalším 13 na ostatních stanovištích s improvizovanými pomůckami. V rámci doprovodného programu nám předvedli policejní jednotky praktickou ukázku zásahu na hromadné demonstraci a možnou obranu v případě napadení. Během soutěžního dne jsme se mohli obeznámit se zajímavou prezentací nemocnice na Bulovce, konkrétně kliniky infekčních nemocí, dále pak s prací hasičů a záchranářů středočeského kraje.

Soutěž hodnotím jako velmi přínosnou pro žáky, kteří jsou schopni obstát v nelehkých podmínkách a prodat své znalosti a dovednosti a velmi cennou zkušenost, vyzkoušet si první pomoc na autentických modelových situacích v cizím prostředí a v konkurenci kolegů, hodnocenou profesionálními záchranáři.

Velké poděkování za skvělou reprezentaci naší školy a mé ocenění patří velitelce Hance Měrkové, Heli Kocfeldové, Natce Lysákové a Petru Topičovi Přeji mnoho sil a dalších úspěchů.

 

Mgr. Hana Kovářová

Vedoucí semináře první pomoci    

 

Fologalerie zde


Související články