Aktuální informace k aktivitám v projektu za období září 2009 - prosinec 2010

  • 19. Prosinec 2010 - 23:00

Byl vytvořen projektový tým z pedagogických pracovníků. Na škole pracuje mentor školy, metodik celoživotního učení a nově též kariérový poradce.

Zapojení pedagogičtí pracovníci absolvovali vzdělávání v oblasti pedagogického projektování a upevnili si tak aktuální poznatky a dovednosti v lektorství celoživotního učení, k němuž již dříve získali osvědčení z vysoké školy.

Mentor školy a metodik celoživotního učení se pravidelně zúčastňovali všech aktuálně pořádaných jednání, porad, seminářů.

Ve škole se uskutečnila evaluační návštěva ze strany externích a interních hodnotitelů.

Byla zpracována pracovní verze Strategického plánu rozvoje dalšího vzdělávání na škole, nyní se tvoří finální verze tohoto dokumentu.

Prohloubila se spolupráce se sociálními partnery v oblasti zdravotnického a sociálního sektoru.

Škola se zúčastnila Kulatého stolu se sociálními partnery v rámci města Kroměříže, kde se jednalo se o problematice využívání potenciálu středních škol v dalším profesním vzdělávání a rekvalifikacích.

Projektový tým pod vedením metodika c. u. zpracoval 1. vzdělávací program “Rekondiční a sportovní masér,” který má modulově koncipovaný program v rozsahu 150 hodin a jehož pilotáž je naplánovaná na období od dubna do prosince 2011.

Projektový tým pod vedením metodika c. u. se nyní chystá na zahájení přípravy 2. vzdělávacího programu orientovaného na profesní vzdělávání pracovníků “pomáhajících profesí” zdravotnického a sociálního zaměření. Koncepce připravovaného programu je v jednání.

Mgr. Dagmar Ondrušková, mentor školy


Související články