Absolventi školy SZŠ Kroměříž od roku 1951 po současnost

  • 24. Prosinec 2010 - 23:00

Nejlepší reklamou školy jsou její úspěšní absolventi. Přejeme všem našim absolventům pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Střední zdravotnická škola Kroměříž je jim vždy otevřena a vždy ji potěší informace či zprávy o „bývalých žácích.“

1951, větev pro ošetřovatelky, třídní učitelka A. Boudová - Hlobilová Edita, Jeklová Marie, Kamencová Jindřiška, Maloušková Marie, Mlčochová Anna, Řiháková Iva, Sigmundová Věra, Stavjeníková Jiřina, Surynková Vlasta, Šamánková Anna, Šimarová Ludmila, Šírková Jiřina, Škarpichová Eva, Štolfová Božena, Tělupilová Olga, Vašková Olga, Vavrušová Jarmila, Večerková Miroslava, Volná Alenka, Zapletalová Františka

1951, větev pro ošetřovatelky, třídní učitelka L. Zelingrová - Bartková Marie, Davidová Emílie, Hlavíková Božena, Horečková Zdeňka, Nečesalová Marie, Očadlíková Marie, Ovčačíková Soňa, Pilátová Františka, Pytlíková Jarmila, Skácelová Naděžda, Spáčilová Ludmila, Šablaturová Ludmila, Tvrdá Marie, Vybíralová Božena

1952, obor pro zdravotní sestry, třídní učitelka B. Křížková - Bulíková Zdeňka, Bušová Barbora, Doleželíková Jarmila, Doupovcová Milada, Hořčicová Anežka, Hošková Eva, Charvátová Jaroslava, Charvátová Zdeňka, Jurčíková Miluše, Kašlíková Anna, Koláčková Anna, Kubíčková Květoslava, Kyjovská Anna, Kvasničková Zdeňka, Maňásková Blažena, Matelová Marie, Miklíková Marie, Miklová Božena, Petříková Zdeňka, Procházková Božena, Sege ová Ludmila, Skácelová Anna, Sklenářová Vlasta, Souralová Irena, Šimarová Eliška, Škorpíková Růžena, Tobolková Anna, Tomečková Jiřina, Židková Eliška, Žitná Marie, Žůrková Marta, Venclíková Ludmila

1953, Zdravotní sestra, třídní učitelka J. Mácová - Bělíková Helena, Brázdilová Jitka, Dřímalová Marie, Franková Eva, Galnorová Vlasta, Gűrtlerová Eva, Gybasová Marie, Hanáčková Anna, Hamerníková Eva, Hanková Jarmila, Havelková Dagmar, Hejníková Marie, Holcová Ludmila, Kačenková Danuše, Klemšová Olga, Kozáková Ludmila, Kudrnová Blanka, Krúrová Anna, Machová Ludmila, Martlová Irena, Mikešková Marie, Mičkalová Marie, Nádvorníková Alena, Navrátilová Vlasta, Pastorčáková Božena, Pecháčková Vlasta, Petrová Zdeňka, Pláničková Blažena, Románková Ilona, Skřítková Bronislava, S ahelová Táňa, Teperová Zdeňka, Vachková Jaroslava, Valová Miriam, Vdolečková Aloisie, Veselá Jana, Zbořilová Věra

1953, Zdravotní sestra, třídní učitelka B. Křížková - Bádrová Věra, Bártíková Ludmila, Bazalková Augustina, Brázdilová Alena, Gazdošová Sylva, Hapková Milada, Holáňová Zdeňka, Horáková Josefa, Ječmenová Barbora, Ličková Marie, Malenovská Ludmila, Měkynová Anděla, Nedomanská Julie, Nováková Jarmila, Petrová Marie, Sedláková Marie, Slavíková Jarmila, Spěváková Marta, Stodůlková Zdeňka, Sýkorová Věnceslava, Šišáková Anežka, Škarpová Marie, Vičanová Helena, Vojtková Marie, Volgemutová Vlastimila, Zahradníková Marie, Zmeškalová Emilie, Žůrková Marie

1954, Zdravotní sestra, třídní učitelka B. Křížková - Adamíková Milada, Budíková Věra, Daňková Marie, Darebníková Jarmila, Dratvová Zlatomíra, Dvořáková Františka, Frolková Danka, Heidrichová Jaroslava, Hejdová Eva, Chmelová Marie, Chytilová Vlasta, Přemyslovská Věra, Jurčíková Jana, Kalvodová Marie, Karasová Vlasta, Kavečková Marie, Kolaříková Františka, Kudrnová Eva, Leskovjanová Zdeňka, Lukášová Emilie, Malinová Ludmila, Medková Anežka, Nečasová Jana, Sloupová Vladimíra, Složilová Marie, Šimčáková Věra, Vymlátilová Milena, Vyvlečková Ludmila, Zaoralová Marie, Zavadilová Františka

1955, Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Petroušková - Adamcová Marie, Batalíková Marie, Bradíková Dana, Daňková Blažena, Dudová Dagmar, Horáková Brigita, Hradilíková Marie, Jurčaková Leopolda, Jurtíková Ludmila, Kačenková Amalie, Kotlábová Žofie, Krejčířová Zdenka, Kvapilová Anna, Lasovská Marie, Lazarová Erika, Málková Marie, Matuštíková Věra, Mikešová Vladimíra, Mojžíšová Helena, Navrátilová Marta, Neumanová Marie, Pešková Věra, Piknová Ludmila, Poláchová Eva, Půčková Marie, Sedláčková Marie, Štyndlová Miroslava, Zachařová Irena, Žeravíková Marie

1956, 3. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka V. Hijánková - Beková Ludmila, Böhmová Naděžda, Bělková Zdeňka, Čalová Marie, Černá Anna, Doležalová Drahomíra, Doležalová Františka, Dostálová Blažena, Duchalíková Jaroslava, Frebortová Květoslava, Fusková Miloslava, Haničáková Helena, Hašová Jiřina, Havlíčková Ludmila, Holubíková Ludmila, Hunkářová Vlasta, Hýsková Vítězslava, Jemelíková Milada, Jurčeková Anna, Kašparová Milada, Kroutilová Marie, Kuchařová Olga, Němečková Elena, Nováková Anděla, Onderková Anna, Opluštilová Jindra, Oravová Bohuslava, Pavelková Viktorie, Pavlíková Marie, Pazderová Věra, Sekaninová Dagmar, Skopalová Daniela, Slamníková Emilie, Streitová Jiřina, Dostálová Miluše

1956, 3. B - Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Gnipová - Bubeníková Olga, Derková Anna, Dostálová Marie, Filipová Miroslava, Foltýnová Marta, Hrabálková Anna, Chybiorzová Anna, Chytilová Olga, Mertlová Libuše, Kalivodová Danuše, Kroupová Anna, Lichevníková Věra, Machačíková Jarmila, Macháčová Anna, Mazáčová Olga, Melichárková Růžena, Mikulášková Marie, Mikulková Jarmila, Mozolová Alena, Navrátilová Marie, Němcová Božena, Svozilová Cecilie, Šídlová Eva, Šimčáková Stanislava, Šišková Anežka, Tomáštíková Milada, Valentová Anna, Večeřová Marie, Webrová Eva, Zbíralová Ludmila, Zigmuntíková Jaroslava

1957, 3. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Gnipová - Barabášová Marie, Brňáková Alena, Dohnalíková Ivona, Dvořáková Eva, Endlicherová Marie, Charvátová Emilie, Janovská Věra, Jurečková Ivonka, Kočová Zlatuška, Koňaříková Marie, Kopečná Žofie, Lochmanová Emilie, Medková Oldřiška, Mikulíková Zdena, Mlčochová Alena, Neradilová Věra, Otevřelá Růžena, Páterová Libuše, Rašková Cecilie, Rundtová Věra, Slimáčková Jarmila, Strýčková Marie, Švarcová Anna, Teplá Eva, Vrbová Jaroslava, Zbořilová Libuše, Zdráhalová Evženie

1958, 4. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka B. Netýnková - Blešová Zdeňka, Endrychová Milena, Farníková Olga, Fojtíková Miroslava, Hasoňová Marie, Hlinecká Bohumila, Hortová Aloisie, Hyánkova Marta, Chrástová Věra, Churá Milena, Jankowská Bronislava, Janků Marie, Janůjová Marta, Lukášová Lydie, Macourková Miluše, Machová Zdislava, Mudráková Marie, Minolová Jadwiga, Mitáčková Anna, Petříková Marie, Pěnčíková Marie, Procházková Irena, Sedláčková Libuše, Seibertová Jana, Soldánová Eva, Šindelářová Anna, Vaculová Františka, Vávrová Františka, Zapletalová Anna, Zdanicová Alena, Votýpková Marie

1959, 4. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka E. Rozsypalová - Dostálová Jana, Fiury Hana, Gábová Františka, Gajdová Jana, Hurtová Jaroslava, Hynková Emilie, Kočvarová Marie, Kunovská Jiřina, Lysáková Marie, Macháčková Miroslava, Machilková Margareta, Metelková Eva, Mrhálková Alena, Nedvědová Jaroslava, Orsáčková Helena, Pavlištíková Jiřina, Poledníková Liana, Pospíšilová Miluše, Raclavská Marie, Saibertová Věra, Večerková Marie, Vydrová Marie

1959, 4. - Zdravotní sestra, třídní učitelka L. Brožová - Balášová Ludmila, Bílová Anna, Forýtková Ludmila, Haničincová Jiřina, Holá Růžena, Hořáková Anna, Hýžáková Ludmila, Chudá Ludmila, Janečková Milena, Kozáková Jaroslava, Koníčková Marie, Lančová Sylva, Martínková Josefa, Michalcová Helena, Michálková Blažena, Mikulenková Marie, Mlčochová Stanislava, Sedlářová Marie, Solařová Anežka, Srbová Anna, Surovcová Ludmila, Světnicová Josefa, Šafaříková Marie, Škodíková Růžena, Terebová Marie, Turzíková Ludmila, Voltnerová Marie

1960, 4. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka J. Šilerová - Barboříková Marie, Sáhlíková Marie, Dohnalová Marie, Fabiánková Jitka, Hrabalová Marie, Kočířová Pavla, Kubová Vlasta, Mácková Ilona, Masařová Marcela, Medková Jiřina, Mikulenková Dagmar, Mlčochová Eliška, Navrátilová Jana, Nevřelová Marie, Nováková Františka, Oharková Marta, Plesníková Ludmila, Pokorná Ludmila, Proroková Jaroslava, Rožňáková Marie, Slezáková Ludmila, Slováková Milena, Škrobáková Anna, Štěpaníková Ludmila, Teplá Olga, Trčková Vlasta

1960, 4. B - Zdravotní sestra, třídní učitelka I. Šlosarová - Boučková Jana, Bartoňová Františka, Červená Marie, Dedková Libuše, Garguláková Anna, Havelová Helena, Hulínová Irena, Krajčová Věra, Králíková Věra, Krutilová Marie, Kunovská Františka, Malá Jarmila, Malošíková Ludmila, Mlčáková Jana, Mlčáková Marie, Molínková Marie, Mrázková Marie, Pravdová Marta, Rozkošná Ludmila, Sehnalová Zdenka, Sumcová Emílie, Štěpaníková Jana, Tlus áková Jana, Večerková Helena, Zapletalová Libuše, Zmrzlíková Olga

1960, 4. - Zdravotní sestra, třídní učitelka E. Rozsypalová - Furmánková Jindra, Goldová Marie, Hráčková Eva, Kastnerová Drahomíra, Knoblochová Bronislava, Kozumplíková Marie, Matyášová Marie, Mazáčová Marie, Mikulíková Anna, Múdrá Maria, Novotná Božena, Obadalová Karla, Sedláková Vlasta, Svízelová Marie, Šmigurová Ludmila, Švajdová Emílie, Večerková Jiřina, Zavadilová Žofie, Žáková Anna

1961, 4. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Gnipová - Adamíčková Zdenka, Bartíková Libuše, Baudyšová Libuše, Běhalová Eva, Březinová Vladimíra, Dědičíková Vlastimila, Dubová Jana, Dvořáková Naděžda, Hartlová Marie, Hlobilová Ludmila, Hučíková Milena, Jančíková Danuše, Juřenová Božena, Kadlečíková Eva, Košutová Ludmila, Kotoučková Renata, Kovaříková Ludmila, Kroupová Bedřiška, Kroutilová Zdenka, Lipnerová Zdeňka, Mikešová Pavlína, Okřesková Jana, Palová Jarmila, Přikrylová Julie, Sedláčková Jitka, Sitková Pavla, Slezáková Marie, Smýkalová Irena, Stržínková Renata, Ungárová Irena, Vaculová Jana

1962, 4. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka Ž. Nesvadbová - Duroňová Anna, Foltýnová Jitka, Handlová Vladimíra, Havlíčková Marie, Horáková Evženie, Hubeňáková Božena, Jurčičková Věra, Ka orková Pavla, Košinová Jana, Krbálková Jarmila, Kubíčková Jarmila, Kunová Jindřiška, Kývalová Ema, Navrátilová Blažena, Pechová Libuše, Pospíšilová Ludmila, Ptáčková Zdeňka, Rafajová Alena, Skopalová Jitka, Stodůlková Dobromila, Tichá Jana, Turková Růžena, Valentová Jindřiška, Veverová Hana, Velhudová Jana, Vilimková Jolanda, Vítová Vítězslava, Vozdová Anna, Vysloužilová Miroslava, Zelová Marie, Žemlíková Ludmila

1962, 4.B - Zdravotní sestra, třídní učitelka L. Brožová - Cigánek Jiří, Foltýnová Aloisie, Fornál Josef, Frank Josef, Gajdošík Josef, Gořalík Josef, Hrnčář Václav, Kosinová Květoslava, Metodievová Jiřina, Mrhálková Drahomíra, Navrátil Otakar, Ohlídal Jan, Pavlů Jiří, Růžička Josef, Soukupová Anežka, Vašíček Antonín, Večerka Svatopluk, Zatloukal Ladislav

1963, 4. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka F. Gronáková - Čechová Ludmila, Fusková Marie, Hačundová Anežka, Hanáková Ludmila, Hortová Marie, Horžičová Milada, Hrubanová Marcela, Chrástecká Marie, Jančová Věra, Kobzová Pavlína, Koňaříková Marie, Kubíková Věra, Líčeníková Eva, Malenovská Jana, Masárová Daniela, Miklošková Marie, Pavlíková Marie, Potomáková Marie, Procházková Marie, Slavíková Marie, Slavíková Vlasta, Šafránková Pavla, Šašinová Věra, Špurková Věra, Tibenská Jindřiška, Turková Julie, Vrátníková Anna, Vrbková Marie, Zichalová Jana, Koláčková Božena

1963, 4. B - Zdravotní sestra, třídní učitel D. Pajůrek - Adámková Soňa, Bradová Marie, Brázdilová Věra, Červinková Anna, Dohnalíková Eva, Dřímalová Věra, Frühbauerová Božena, Gřivnacká Libuše, Hlaviznová Alena, Humpová Jiřina, Ingrová Božena, Jagošová Zdeňka, Jordová Marie, Kratochvílová Marta, Krbcová Libuše, Lysáková Anna, Mazáčová Olga, Mazurová Irena, Ourodová Anna, Peprná Iva, Petruželová Zdenka, Polová Božena, Rýdlová Jana, Štěpaníková Marta, Tardonová Jana, Tomancová Jiřina, Trnková Jarmila, Vaculíková Ludmila, Vaňková Alena, Vlhová Danuše, Zapletalová Anna, Zapletalová Marie

1963, 4. VSP - Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Gnipová - Daňková Marie, Hladný Drahomír, Krejčíř Josef, Michálková Anežka, Sósková Eva, Němeček Vladimír, Sobková Věra, Strnisková Marie, Štěpánová Milada, Štěrbová Otilie, Šušlíková Josefa, Vrtělová Marie, Zapletalová Marie, Tutková Ludmila 1963, AbDs2 - Dětská sestra, třídní učitelka V. Skanderová Bezručková Marta, Buřtová Růžena, Dohnalová Helena, Gaždová Jana, Chybová Jitka, Koláčková Milada, Kopečná Ludmila, Kotásková Anna, Kristková Marie, Kudličková Eva, Lacigová Jitka, Lukášová Miloslava, Pospíšilová Miroslava, Spíchalová Jana, Strnadová Marie, Šindlerová Drahomíra, Štůradlová Helena, Včelná Marie, Vaculíková Alena

1964, 4. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka Ž. Nesvadbová - Bambuchová Marta, Barboříková Alexandra, Býmová Marcela, Frňková Jiřina, Gřivnacká Jindřiška, Hořavová Marie, Hrůzová Jindřiška, Hubáčková Božena, Janišová Anna, Janišová Blanka, Jordánová Josefa, Jurčová Eva, Konvalinková Božena, Konvičková Marie, Kozelková Helena, Krátká Eva, Kroutilová Eva, Krupová Antonie, Opravilová Jana, Pektorová Ludmila, Pospíšilová Anna, Pospíšilová Ludmila, Daňková Olga, Složilová Miroslava, Střílková Marie, Šimčíková Marta, Šnáblová Marta, Vaňková Oldřiška, Vašíčková Ludmila, Zátopová Jitka, Zlámalová Jaroslava, Žáková Libuše

1964, 4. B - Zdravotní sestra, třídní učitelka I. Šlosarová - Derka Jan, Doleželová Magda, Hanáková Ludmila, Hložková Radomila, Jochmanová Marta, Kilhofová Miluše, Kouřilová Alena, Koutná Iva, Koutňáková Květoslava, Králová Anna, Kubálková Vladimíra, Krčková Marie, Matějičná Anna, Nesvadbová Eva, Netopilová Marie, Opravilová Magdalena, Pajůrková Helena, Papežíková Alena, Polesná Marie, Pospěchová Jiřina, Prosková Božena, Scholzová Miroslava, Skácelová Dagmar, Vaclová Helena, Valoušková Hana, Vichrová Marie, Vrbová Jiřina, Zemanová Zdeňka, Zlámalová Jiřina, Žochová Stanislava, Žůrková Olga

1965, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka S. Vaňková - Puršová Boudová Zdenka, Cihlářová Iva, Čápová Jana, Doležálková Dagmar, Drexlerová Eva, Chmelová Jana, Chrastinová Zdenka, Janečková Alice, Julínová Marie, Komínková Marie, Kubáňová Karla, Kyseláková Jarmila, Medková Marie, Měkynová Marie, Michálková Jana, Mikošková Marie, Mikulíková Eva, Navrátilová Marie, Novotníčková Marie, Obručová Hana, Provazníková Ludmila, Rakusová Ludmila, Rudolfová Alexandra, Schonová Jarmila, Teplíčková Karla, Tomešová Anna, Vybíralíková Marie, Jarolíková Marcela

1965, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka S. Vaňková - Bartoňová Anna, Benešová Růžena, Bíbrová Věra, Čápová Jaroslava, Effmertová Jaroslava, Hlobílková Alena, Hřebačková Libuše, Jurová Ilona, Juříčková Zdenka, Klímová Eva, Konečná Iva, Kulatá Svatava, Malíková Jaroslava, Matochová Marta, Navrátilová Eva, Novotná Věra, Oravová Marie, Sukopová Anna, Vraštilová Ludmila, Ženatíková Jarmila, Židlíková Marie, Žůrková Daniela, Kratochvílová Marta

1966, 4. ZS – Zdravotní sestra, třídní učitelka J. Šilerová - Bründlerová Jana, Burgetová Emilie, Dvořáková Marie, Foltýnová Jana, Fryčková Milena, Gahurová Božena, Gnidová Zdeňka, Horáková Ivana, Horžičová Marcela, Chmelařová Věra, Jakubcová Helena, Kopečná Jaroslava, Kovaříková Eva, Kroutilová Miroslava, Mlacovská Marie, Mlčáková Marta, Nováková Marta, Ostrá Věra, Otrusinová Jarmila, Skácelová Libuše, Stojaspalová Marie, Surmová Miroslava, Ševelová Marie, Šilcová Dagmar, Todorová Stojanka, Trtková Marie, Úlehlová Pavla, Urubová Alena, Vaclová Zdeňka, Vlčová Alena, Zbořilová Drahomíra, Zeová-Rašková Ivona

1966, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka I. Šlosarová - Arnoštová Milada, Dohnalíková Marie, Dvořáková Miroslava, Hajtmánková Marie, Horňáková Jaroslava, Churavá Květoslava, Prokupčíková Hana, Králová Eva, Prošková Libuše, Vybíralová Alena, Haštincová Blanka, Lagová Miluše, Mazánková Olga, Měká Alena, Nováková Helena, Novotná Františka, Novotná Jarmila, Novotná Věra, Paulová Eva, Perútková Ivana, Piječková Marie, Pištěláková Hedvika, Pořízková Marie, Pospíšilová Ludmila, Řezníčková Marta, Vaňková Táňa, Večerková Stanislava, Vincourková Františka, Vránová Marie, Zahradníková Vladimíra, Ziková Marie, Trnková Jarmila

1967, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Manáková, od 18. 5. 1967 L. Zelingrová - Batoušková Marie, Hanáková Naděžda, Hošáková Dagmar, Hošková Jana, Hurtová Kamila, Janálová Jarmila, Janečková Miluše, Julíčková Marie, Kameníková Marie, Kavačová Miroslava, Kubíčková Alena, Ležáková Dana, Mikuličková Pavla, Mrázková Věra, Nábělková Dagmar, Nebuchlová Hana, Rozkydalová Stanislava, Sanitráková Karmen, Sitorová Jarmila, Suchánková Marie, Sýkorová Alena, Šimková Věra, Vasilová Jana, Veselá Anežka, Vránová Marie, Zahradilová Jaroslava, Kaufnerová Zdenka

1967, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka E. Přikrylová - Adamčíková Marta, Blažková Věra, Daňková Milada, Dluhošová Jana, Durčáková Magda, Gnidová Květoslava, Haubrová Jiřina, Hlavičková Jiřina, Horáková Jana, Horenská Dana, Judasová Dagmar, Kuchařová Pavla, Kytlicová Marie, Mikulenková Marie, Obdržálková Ludmila, Pecnová Emilie, Pospíšilová Oldřiška, Pospíšilová Zdena, Pražanová Marta, Přikrylová Marta, Smažinková Marie, Sochorová Marie, Ševčíková Emilie, Šindlerová Marie, Štrublíková Anděla, Š astná Božena, Trendová Růžena, Valachová Jarmila, Vlhová Hana, Vojtková Vlasta, Volková Ludmila, Vránová Anna, Zapletalová Eliška, Žůrková Jitka

1967, 4.ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka E. Rozsypalová - Darmovzal Josef, Harkotová Zuzana, Hrabalová Libuše, Chalupová Miluše, Jakubčíková Irena, Jarošková Marta, Jašková Emilie, Koukalová Emilie, Kršková Marie, Nováková Jarmila, Patloková Irena, Pešková Stanislava, Přibylová Bohumila

1968, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitel J. Rozsypal - Brázdil Jaroslav, Dundálková Marie, Hefková Dana, Holinková Drahomíra, Hořavová Marie, Hromadová Dagmar, Hýžová Eva, Jarošová Danuše, Konečná Ivana, Koudelníčková Marta, Kyjovská Jarmila, Mlčochová (Lechnerová) Alena, Michálek Zdeněk, Minářová Eva, Mlčochová Libuše, Mozková Milada, Nelešovská Jiřina, Pecháčková Vlasta, Přikrylová Věra, Rozsypal Jiří, Šálková Zdeňka, Šilcová Zdeňka, Šmíd Pavel, Štěrbová Jana, Tobolíková Emílie, Tomášová Marie, Velísková Stanislava, Vrajová Magdalena, Zháněl Aleš

1968, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka E. Přikrylová - Bláhová Irena, Crháková Vladislava, Domanská Dobroslava, Holubová Marie, Hromková Ludmila, Chytilová Věra, Janalíková Anežka, Konečná Marta, Koplíková Jana, Kotková Eva, Krejčová Alena, Marková Apolonie, Meisnerová Ludmila, Navrátilová Vladimíra, Pánková Blažena, Plšková Miroslava, Rábková Milada, Rumplíková Miroslava, Strašáková Milada, Svobodová Zdeňka, Tomanová Stivuše, Válková Stanislava, Večeřová Marie, Vyvlečková Pavla, Zapletalová Jana

1968, 5. VSP - Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Gnipová - Doleželová Jarmila, Hricová Božena, Jestřabíková Drahomíra, Kuncová Jarmila, Manová Ludmila, Navrátilová Ludmila, Orlová Olga, Stančíková Marie, Studencová Jana, Šišková Hedvika, Šuplíková Anežka, Tovaryšová Hilda, Václavová Stanislava, Zazulová Helena, Zemanová Kateřina, Zonová Ludmila

1969, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka E. Přikrylová - Baďurová Miroslava, Bednaříková Alena, Buričanová Jana, Drahotušská Věra, Dvořáková Věra, Dvořáčková Helena, Fukalová Hedvika, Gulánová Anna, Horková Bohumila, Hořavová Františka, Kotasová Zora, Krčmářová Marie, Kremplová Jaroslava, Loupancová Ludmila, Navrátilová Milada, Němcová Jana, Neumann Antonín, Opravilová Zdenka, Pazderová Pavla, Přikrylová Zdenka, Ševelová Anna, Štefková Helena, Švindrnochová Senta, Vaculíková Marie, Zavadilová Božena, Zavadilová Cecílie, Zelenka Svatopluk, Zouvalová Jaroslava, Janečková Vladimíra, Kervitzer Vladimír, Pražák Josef, Romančáková Anna

1969, 4. DS- Dětská sestra, třídní učitelka M. Zelingrová - Gábová Stanislava, Horáková Marie, Indráková Anežka, Janotová Jiřina, Jobová Dana, Karasová Danuše, Kolářová Danuše, Kunštátská Zdeňka, Lejsalová Marie, Letošová Ludmila, Motalová Ludmila, Parolková Eliška, Samsonková Miroslava, Skipalová Anna, Slezáková Zdislava, Smetáková Milada, Stárková Anna, Stoklasová Danuše, Úlehlová Marie, Ulmanová Zdeňka, Vymazalová Hana, Zajíčková Věra, Zálešáková Marie, Zapletalová Hana

1970, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka E. Přikrylová - Bobková Jana, Brázdilová Alena, Fukalová Jaroslava, Holubová Jana, Horáková Marie, Horáková Zlatuše, Hrdinová Miroslava, Jarušková Ivona, Klabal Jaroslav, Mazalová Olga, Markovičová Marie, Kubíčková Marie, Kučerová Marie, Kučírková Jana, Kulová Jiřina, Lažová Marie, Petrželová Anna, Pinkavová Eva, Preislerová Dagmar, Smolinková Eva, Stravová Věra, Strýčka Milan, Večerková Jana, Volná Marie, Voříšek Jan, Janoušková Věra, Zeithammerová Danuše

1970, 4. VSP - obor Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Gnipová - Cahlová Božena, Kaplánková Ladislava, Kubešová Antonie, Kučerová Olga, Nesvadbová Naděžda, Poláčková Marie, Š astná Anna, Šuláková Růžena, Tomanová Zdislava, Uherková Ludmila, Vašáková Marie, Wilczková Anežka

1971, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka L. Zelingrová - Adámková Marie, Bartová Ludmila, Blažková Julie, Dolejská Jana, Gába Petr, Galatíková Jarmila, Hanáková Dagmar, Hošková Pavla, Chytil Miloslav, Kociánová Svatava, Kopcová Irena, Kořenovská Hana, Kubíková Iva, Kúschnerová Vlasta, Malý Vladimír, Maurerová Alena, Papežíková Věra, Pazderová Zdena, Stixová Anna, Svoboda Miroslav, Škrabalová Marie, Špačková Milada, Tomaštíková Marie, Trávníčková Ludmila, Vaňharová Jana, Večeřová Daria, Žáková Hana

1971, 2. - Zdravotní sestra, třídní učitelka I. Šlosarová - Banovský Jiří, Daňhelová Jitka, Filipová Marie, Jančíková Jana, Kadlecová Vlasta, Ruznarová Milada, Kohútová Jindřiška, Kolečkářová Jana, Látalová Břetislava, Menšíková Míla, Mikulášková Stanislava, Kremlová Miroslava, Nováčková Danuše, Paličková Libuše, Pálka Lubomír, Petříková Ludmila, Polášková Marie, Tichá Marie, Vaculíková Věra

1971, 4. VSP - Zdravotní sestra, třídní učitelka V. Smočková - Bachnerová Milada, Fialová Květoslava, Hašková Marie, Hlaváčková Ida, Hlavíková Ludmila, Hubáčková Helena, Kořenová Božena, Koutská Věra, Ohlídalová Marie, Olejníková Božena, Otépková Anna, Pekařová Eva, Petrželová Eva, Pospíšilová Olga, Štikarová Marie, Zavadilová Marie, Krumpolcová Miroslava

1972, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka E. Přikrylová - Balková Alena, Daňková Stanislava, Dvořáková Helena, Gédušová Jitka, Horáková Vilma, Hovorová Irena, Hynková Eva, Klossová Věra, Konečná Michaela, Lhotská Ludmila, Lisý Jiří, Majdová Olga, Malá Jarmila, Hiclová Jarmila, Oščádalová Věra, Pelíšková Věra, Rozehnal Jaroslav, Rozehnalová Olga, Rósnerová Magda, Ševčíková Anežka, Š ávová Milena, Tichák Zdeněk, Utěkalová Milada, Váňová Zdeňka, Večerková Stanislava, Večeřa Jiří, Vrajová Eva, Maurerová Alena, Novotný Josef, Kunovská Jitka

1973, 4. VSP - Zdravotní sestra, třídní učitelka J. Šilerová - Ambruzová Marie, Hanák Antonín, Hodinářová Emilie, Horňáčková Olga, Hradilová Anna, Kašíková Ludmila, Kovář Petr, Krystoňová Růžena, Lemberková Vladislava, Lukešová Terezie, Možná Danuše, Nejedlíková Anna, Rybová Hedvika, Smýkalová Františka, Sobecká Květoslava, Stráníková Ludmila, Stránská Františka, Strážnická Libuše, Svoboda Zdeněk, Tomšejová Naděžda, Tupá Alena, Urbánková Marta, Svobodová Jitka, Zetěk Josef

1973, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka I. Šlosarová - Apolenářová Božena, Bachnerová Pavla, Deutschelová Věra, Zichová Ludmila, Janečková Jarmila, Jirsová Jarmila, Krejčířová Eva, Kubíčková Hedvika, Kubicová Pavla, Kvasničková Jana, Olšarová Zdislava, Parobková Marie, Piš áčková Naděžda, Podsedníčková Ludmila, Brněnská Lenka, Čepánová Zlata, Sýkorová Božena, Šišková Pavla, Štěpánková Zdeňka, Šušlík Václav, Valoušek Milan, Večerková, Margita, Vidlářová Františka, Vlachynská Eva, Vojtek Ivo, Vykoukalová Dana, Vyskočilová Anna, Zapletalová Ludmila, Zelenková Radmila, Živnůstková Zdena

1973, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka V. Smočková - Adamčíková Květoslava, Bakalová Dagmar, Brázdová Marcela, Červíková Alena, Hadravská Helena, Hnátková Dagmar, Husáková Iva, Kaminská Jarmila, Hanáková Helena, Kotasová Marie, Kyseláková Anna, Matulová Jaroslava, Páčová Jiřina, Pavelková Marie, Pelková Jarmila, Pěluchová Miroslava, Smetánková Věra, Stašová Ludmila, Steinová Hana, Svobodová Jitka, Špačková Marie, Tovaryšová Jarmila, Večeřová Eliška, Vrtílková Jarmila, Vysloužilová Helena, Zatloukalová Ivana, Zběžková Eva

1974, 4. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka E. Přikrylová - Baštová Eva, Bestrová Jana, Bibr Vojtěch, Částková Eva, Čekanová Dagmar, Háderová Jaroslava, Hopanová Božena, Horáková Miroslava, Huterová Růžena, Jačka Pavel, Kopčilová Marcela, Jurkovičová Blanka, Koš álová Marie, Kozlová Marie, Kratochvílová Marie, Šumberová Zdeňka, Matoušková Jiřina, Mlčochová Soňa, Pátíková Pavla, Procházková Magdalena, Šamánek Zdeněk, Vašíčková Pavla, Židlíková Marie

1974, 4. B - Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Gnipová - Ambrosová Hana, Gábová Zdeňka, Hlochová Lenka, Hložková Vladimíra, Jurová Danuše, Klimešová Věra, Kochová Marie, Konečná Jaroslava, Lisá Yvonna, Macková Marie, Maloušková Marta, Mechlová Hedvika, Mikešová Bronislava, Otáhalová Ilona, Palíšková Danuše, Rerková Antonie, Rozsypalová Jitka, Sadilová Jaroslava, Spáčilová Zdeňka, Stavinohová Sylva, Ševčíková Jana, Š ávová Danuše, Tesařová Ivona, Večerková Marie, Vož ová Marcela, Vrtalová Jarmila

1975, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Býmová - Bezděková Radomila, Buksová Eliška, Godálová Božena, Hanáková Jana, Horáková Božena, Josefíková Hana, Kolářová Jitka, Konečná Marie, Krčál Oldřich, Laidorfová Marie, Ludvíková Marie, Macková Marcela, Matoušková Libuše, Mechlová Ladislava, Mlčák Petr, Němec Milan, Otáhalová Irena, Pechová Jiřina, Přecechtělová Olga, Sedlářová Irena, Skácelová Ivana, Bayerová Vlasta, Tučková Libuše, Valentová Marie, Vozihnojová Věra, Vybíralová Marie, Vyskočilová Božena

1975, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka V. Smočková - Axmanová Helena, Cimbálníková Zdena, Doleželová Jarmila, Janošová Svatava, Jelínková Naděžda, Kalová Anna, Koláčková Jarmila, Kopečná Marie, Krejčí Božena, Kubernátová Jitka, Martínková Anna, Melichárková Danuše, Netopilová Jitka, Nováková Helena, Ondráčková Marta, Oralová Jana, Podešvová Naděžda, Sedláková Jitka, Skipalová Věra, Šrámková Miluše, Šubčíková Jana, Vlášková Naděžda, Vránová Marie, Žáková Hana

1976, 4. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka R. Houdková - Baurová Jarmila, Bednaříková Dagmar, Běhalíková Jarmila, Cigánek Lumír, Dlouhá Marcela, Dolák Pavel, Drápalová Eva, Fantová Růžena, Filová Irena, Kadlíková Eva, Kolkop Milan, Konrádová Věra, Kyseláková Irena, Malá Dagmar, Malenovská Hana, Mikulková Eva, Otáhalová Eva, Otáhalová Marie, Písačková Milada, Řehová Zuzana, Růžičková Drahomíra, Vaclová Růžena, Válková Alena, Vaňková Jarmila

1976, 4. B - Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Gnipová - Černocká Zdeňka, Drábková Jindřiška, Hájková Hana, Morongová Anna, Komišová Ludmila, Kopčilová Dana, Malá Olga, Oharková Olga, Olivíková Ivana, Opluštilová Marie, Pavelková Alena, Poláčková Irena, Rolincová Marie, Schierová Silvia, Skácelová Dana, Trávníčková Helena, Stiborová Olga, Ševčíková Eva, Šupková Petra, Tesaříková Marie, Urbanová Irena, Večerková Jana, Vlčková Olga, Zářecká Iva, Zejdová Naděžda

1976, 4. VSP - Zdravotní sestra, třídní učitelka A. Horáčková -Dohnalová Jitka, Dolejská Štěpánka, Dvořáková Anna, Foltýnová Františka, Holec Ladislav, Hublíková Marie, Chrástecká Věra, Klapilová Stanislava, Kočičková Lydie, Kovářová Květa, Mičenková Emílie, Mikulcová Helena, Nowák Stanislav, Poledňáková Anna, Remenárová Eva, Stráník Jan, Vacová Libuše, Veselý Pavel, Vojtková Jana, Zapletalová Jarmila, Zezulová Krista

1977, 4. A - Dětská sestra, třídní učitelka N. Cápíková - Bartlová Olga, Bestrová Iva, Brücknerová Jarmila, Čiljaková Helena, Hasoňová Jana, Juchelková Jarmila, Jurečková Jana, Jurová Jana, Juřicová Jitka, Kočičková Jiřina, Konečná Dana, Machová Hana, Marčíková Dobromila, Hudečková Eva, Němcová Jaroslava, Otýpková Alena, Pokorná Marta, Proroková Šárka, Strnadelová Alena, Stuchlíková Alena, Tesařová Vlasta, Tesaříková Miloslava, Tomková Marcela, Valigurová Blanka

1977, 4. B - Zdravotní sestra, třídní učitelka J. Šilerová - Adámková Ivana, Bednárová Drahomíra, Cendelínová Jarmila, Fialová Miloslava, Florián Aleš, Hladil Julius, Hnilová Eva, Hýsková Hana, Chmelová Dobromila, Churá Zdeňka, Jarošová Zdeňka, Kalabus Emil, Korbelyi Petr, Kučerová Miluše, Lerchová Milada, Merxbauerová Jarmila, Miklíková Ludmila, Mlčáková Alena, Odložilíková Libuše, Juřenová Myrena, Poledňáková Stanislava, Přikrylová Miluše, Směšná Dagmar, Svobodová Libuše, Šišková Hana, Škrabánková Sylva, Tomčíková Miroslava, Večerková Světlana, Zatloukalová Alena, Jurášková Dobromila, Kerkáková Alena, Sovadinová Hana, Skupinová Hana

1978, 4. A - Dětská sestra, třídní učitelka I. Šlosarová - Bendová Eva, Cahová Marta, Hlavizňová Jana, Horáková Jiřina, Hudečková Stanislava, Ježová Magdalena, Lorencová Iva, Konšelová Anna, Kubíková Irena, Lisíková Olga, Lochmannová Sylva, Mertová Marcela, Pittnerová Eva, Plesková Marie, Přikrylová Jindřiška, Slováková Miroslava, Staňková Soňa, Surková Marie, Šišková Hana, Štěpánková Jarmila, Ťujíková Alena, Urbancová Ivana, Vaverková Ludmila, Valčíková Zdeňka

1978, 4. B - Zdravotní sestra, třídní učitelka D. Bičanová - Badanko Pavel, Behúnová Darina, Černušková Hana, Gnipová Světlana, Hradilová Hana, Macháčková Drahomíra, Kohoutková Radmila, Kolouchová Štěpánka, Krejčířová Jaroslava, Křivánková Milada, Laitnerová Marie, Machálková Jana, Masaříková Jiřina, Maternová Jarmila, Pešková Jana, Prusenovská Zdeňka, Přikryl Pavel, Sokolová Helena, Šášková Věra, Šišková Magda, Václavíčková Libuše, Veselý Zdeněk, Vyskočilová Jarmila, Zapletalová Jana, Zatloukalová Jana

1979, 4. A - Dětská sestra, třídní učitelka V. Smočková - Balijová Ivona, Březinová Eva, Habrová Veronika, Geráková Ivanka, Heimerlová Jana, Charvátová Miroslava, Kadlecová Dagmar, Königová Jitka, Krzáková Helena, Kyasová Miroslava, Láníčková Marie, Maňásková Anna, Miřijovská Miluše, Pavlicová Ta ána, Rozsívalová Oldřiška, Šimečková Jana, Trnkalová Jitka, Vybíralová Věra, Zemčíková Marie

1979, 4. B - Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Gnipová - Dvořáková Jitka, Filípková Dagmar, Foltýn Miloslav, Glozygová Alena, Chmela Radomil, Jakubcová Zdeňka, Pallová Milena, Králová Magda, Majdová Kateřina, Malinková Eva, Mikuláštíková Věra, Palichová Marta, Šedá Eva, Pištělková Jitka, Kuželová Irena, Přidalová Hana, Setínská Věra, Strnadelová Soňa, Surýnková Naděžda, Šabíková Eva, Kovářová Jarmila, Šilháková Irena, Veselá Jana, Vychodilová Alena, Zavadil Břetislav, Zezulová Dagmar, Zohnerová Milada, Zycháčková Helena

1980, 4. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka J. Šilerová - Čermáková Jana, Foukalová Dagmar, Gábová Romana, Inquortová Naděžda, Janská Jana, Jochová Miloslava, Skopalová Zuzana, Knotková Ivana, Krejčíř Radomír, Kučerová Zuzana, Malotová Ivana, Melichárek Zdeněk, Minksová Vladimíra, Moravcová Zdeňka, Navrátilová Ivana, Ostrá Jitka, Pánková Jarmila, Paštěková Soňa, Rybková Jaroslava, Sedláček Ladislav, Skopalová Libuše, Valouch Miroslav, Bůžková Karla, Vondráčková Marcela, Zdražilová Ivana, Habrová Veronika

1980, 4. B - Zdravotní sestra, třídní učitelka R. Houdková - Čadová Marcela, Dusíková Marta, Fryštacká Jana, Hasalová Věra, Nezdařilíková Helena, Horáková Jarmila, Hrbáčková Eliška, Hřebačková Iva, Jančárová Naděžda, Kolojová Helena, Koutná Soňa, Koutská Olga, Kučírková Iveta, Lejsková Zdeňka, Mašlaňová Marie, Mikšíková Zdeňka, Nigošová Anna, Pavlíková Hana, Frühbauerová Miluše, Pomajbíková Dagmar, Růžičková Margita, Šišková Miluše, Vašulková Dagmar, Zdražilová Jana

1981, 4. A - Dětská sestra, třídní učitelka M. Gnipová - Ambrosová Hana, Balíková Hana, Trojčáková Eva, Horáková Dana, Horčáková Jana, Hrabalová Miloslava, Staňková Dagmar, Ingrová Hana, Jachurová Jarmila, Kučerová Ludmila, Kuncová Marie, Majirská Iveta, Nesvadbíková Ilona, Nevyjelová Jana, Obadálková Zdeňka, Opluštilová Lenka, Panáčková Petra, Podaná Ta ána, Polášková Libuše, Sedlaříková Dagmar, Slavičínská Bohuslava, Šamalíková Iva, Tenorová Vlasta, Tylová Blanka, Vašků Iva, Zajíčková Věra

1981, 4. B - Zdravotní sestra, třídní učitelka A. Horáčková - Brázdil Miloš, Hoš álková Danuše, Hradilíková Eva, Hrušková Jana, Kocmánková Věra, Kopúnová Zdena, Koutná Božena, Koutský Zdeněk, Krejčí Yvetta, Pastyříková Marcela, Pečinková Leona, Poledňáková Dana, Prokešová Alena, Sedlářová Ludmila, Skácelová Zdena, Skopalová Světlana, Skopalová Sylva, Cholasková Eva, Vybíralová Božena, Skácelová Hana

1982, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka I. Šlosarová - Balijová Marcela, Barotová Helena, Fojtová Marcela, Haviarová Ilona, Hebelková Iveta, Ivánková Iveta, Kolmačková Ivana, Košinová Marcela, Kratochvílová Jana, Krotilová Jiřina, Moravčíková Jana, Laichmannová, Náhunková Marcela, Pernicová Marie, Polišenská Iva, Schneiderová Marta, Sloupová Lenka, Tesaříková Jitka, Reková Eva, Zemanová Hana, Žáková Eva

1982, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitel J. Pospíšil - Blašková Dana, Bortlová Jana, Ftáčníková Dagmar, Charvátová Marie, Janečková Eva, Klimentová Dana, Křižan Josef, Macigová Stanislava, Macháčková Eva, Machurová Jana, Ma ová Jana, Melichárková Marie, Mokráňová Marta, Munchingerová Magda, Odstrčilíková Libuše, Ohlídal Leoš, Pazdrová Lenka, Piš áčková Dagmar, Kučerová Hana, Šlapková Růžena, Víchová Marcela, Vojáčková Marcela, Vojtečková Alena, Bejtkovská Ivana, Nesvadbová Alžběta, Procházková Dagmar, Svobodová Irena

1983, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka V. Smočková - Altmanová Jitka, Bartošová Vlastimila, Bulisová Martina, Bušová Marta, Daňková Šárka, Dvořáková Soňa, Fuksová Eva, Grajcarová Vlasta, Jašečková Miroslava, Kaderková Hana, Honzírková Iva, Lančíková Lenka, Michlíčková Jana, Doleželová Dobromila, Mrázková Zdeňka, Papežová Šárka, Pospíšilová Stanislava, Sedlaříková Jana, Skácalová Alice, Sovová Iveta, Talacková Dagmar, Králíková Soňa, Výletová Alena, Žuková Helena, Janečková Anna, Papežíková Marie, Vyhlídalová Jana, Zavadilová Lenka, Stratilová Marie

1983, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka I. Šlosarová - Diasová Jindřiška, Dočkal Jiří, Doležalová Irena, Eim Petr, Fleischmannová Věra, Gabrhelová Ludmila, Gábrišová Dana, Halašková Lenka, Hanáková Václava, Horáková Ivana, Kaufová Hana, Kocfeldová Anna, Koumarová Jana, Kovaříková Dagmar, Kužela Jiří, Mikšíková Iva, Brázdilová Hana, Otáhalová Iveta, Pálková Bronislava, Přikrylová Blanka, Pustovková Jana, Rohrwecková Blanka, Smékalová Helena, Stanková Ludmila, Zbořilová Karla, Šebestíková Renata, Ulíková Jitka, Zavadilová Magda, Zimáková Alena, Králová Alena

1984, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka N. Cápíková - Bednářová Marcela, Berčáková Jana, Drábková Vladimíra, Filipová Alice, Hlavizňová Pavlína, Hromadová Lenka, Kalinová Iveta, Kamenčáková Renata, Kopecká Lenka, Kořínková Elena, Kyseláková Ivana, Láníková Eliška, Machalová Ditta, Mičolová Naděžda, Mlčochová Lenka, Navrátilová Eva, Navrátilová Ludmila, Nováková Ivana, Novotná Věra, Olejníčková Svatava, Pavlíková Irena, Rozehnalová Jindřiška, Světlíková Dana, Šimečková Naděžda, Šišáková Hana, Špačková Eva, Štáblová Lenka, Štefanová Helena, Janásková Jitka, Zatloukalová Alena, Zatloukalová Jana, Zavadilová Eva, Spáčilová Alena

1984, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka M. Gnipová - Ambrosová Zuzana, Andresová Marie, Bajerová Dagmar, Bieveková Eva, Brázdil Jaroslav, Brodská Jaroslava, Bubelová Zoja, Drábková Marcela, Fuksová Jana, Chudějová Monika, Klabalová Marie, Koumarová Pavla, Krybus Miroslav, Kubáčková Marcela, Kuhlová Lenka, Ludvíková Alena, Maňasová Hana, Nováková Zuzana, Oščiatková Anna, Otáhalová Sylva, Palíšková Renata, Polová Lenka, Pospíšil Milan, Poučová Libuše, Schindlerová Iveta, Schönová Šárka, Svoboda Jaroslav, Šestáková Jana, Teperová Simona, Vaculíková Věra, Vandalová Ludmila, Veselá Ivana, Šimordová Alena, Neumanová Michaela, Hrazdilová Svatava, Pavlicová Marie

1985, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka A. Horáčková - Blažková Dana, Brázdová Renata, Bušová Martina, Dreherová Světlana, Dvorníková Jitka, Glacová Irena, Hanáková Dagmar, Hurdesová Hana, Hýbnerová Milena, Janásová Jitka, Košutová Renata, Kravicová Věra, Krombholzová Ivana, Kucharská Anna, Kunčarová Libuše, Palakiová Dagmar, Machalová Eva, Malhocká Milada, Marečková Jarmila, Mikulíčková Dana, Naučová Lenka, Novotná Eva, Petrušová Lenka, Růžičková Jitka, Smékalová Ivana, Solařová Ivana, Surynková Alena, Šindlerová Lenka, Úlehlová Monika, Večerková Yveta, Vichtová Jolanda, Wachtarková Renata, Wasserburgerová Jana, Boháčková Zdeňka, Žádníková Naděžda

1985, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitel A. Trávníček - Ambrusová Ivana, Bajgarová Marie, Boháčková Jana, Hu ková Romana, Brázdilová Zuzana, Čunek Václav, Dubjáková Bohdana, Dusíková Renáta, Frkalová Monika, Fryštacká Věra, Fuksová Olga, Halamíčková Anna, Horáková Pavla, Hlobilová Věra, Kalousová Věra, Konečná Jolana, Kozlová Eliška, Kožuchová Eva, Králová Martina, Ludvová Lenka, Mentlíková Věra, Nováková Hana, Oščiatková Ludmila, Palášková Věra, Poledňák Stanislav, Rösnerová Danuše, Sedlářová Radmila, Sklenaříková Jaroslava, Štěpánová Pavlína, Tomčíková Zdena, Trčka Zdeněk, Vyoralová Marie, Zelinková Dana, Žůrková Marie, Čupalková Helena

1986, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka D. Skokanová - Blažková Šárka, Blešová Lenka, Buchtová Pavlína, Citová Jana, Danielčíková Eva, Dreherová Jitka, Havelková Lenka, Hýžová Irena, Charvátová Jana, Kalavská Libuše, Klabalová Ilona, Korcová Hana, Krčálová Jarmila, Křižanová Blanka, Kučerová Roxana, Kunčarová Monika, Lorenzová Soňa, Nováková Marie, Otáhalová Vlasta, Ovčačíková Eliška, Prášková Dagmar, Šišková Hana, Řihošková Lenka, Skotáková Dagmar, Slavičínská Ivana, Staníčková Ilona, Sozaňská Jana, Surynková Lenka, Štrossová Jana, Topinková Jindřiška, Trnavská Renáta, Türková Zdenka, Vintrová Anna, Vrbacká Petra, Vystavilová Hana, Žibrúnová Anna, Žůrková Ivana, Sovová Vilma

1986, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitel J. Pospíšil - Ambrusová Helena, Barabášová Věra, Blahová Lenka, Bubelová Romana, Čápová Martina, Francková Marcela, Gajdošová Radmila, Hrnčiříková Lenka, Chvatíková Petra, Jakubíková Lenka, Jesenský Štěpán, Kočičková Dagmar, Kubíček Jaroslav, Kuncová Lenka, Kunčarová Pavlína, Láníková Dana, Luběna Marcel, Malenovská Eva, Míchalová Květuše, Miklíková Jitka, Neničková Jana, Ondrová Vladimíra, Petrová Miroslava, Petříček Jindřich, Pěčková Jaroslava, Pištěčká Martina, Polišenská Dagmar, Popelková Eva, Rolinková Milana, Sedlářová Kateřina, Spáčilová Blažena, Ševelová Petra, Šimková Renata, Va ura Pavel

1987, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka V. Smočková - Čepová Jitka, Černošková Hana, Dostálová Pavlína, Dvořáková Martina, Dvořáková Zita, Geršlová Jana, Hanáková Jana, Hodná Hana, Kumová Zuzana, Mazlová Milena, Musilová Blanka, Mynářová Ivana, Odstrčilová Hana, Ošmerová Blanka, Peštuková Magda, Pírková Lenka, Slamenková Jana, Stejskalová Marie, Šišková Hana, Šuranská Věra, Švancarová Soňa, Tošovská Jiřina, Trnavská Lucie, Vránová Světlana, Vymětalová Ivana

1987, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka J. Špalková - Bachnerová Petra, Bartošková Anna, Bílková Jitka, Droběnová Blanka, Fuksová Marta, Hanzlíková Magdaléna, Jedonová Irena, Jemelíková Zdenka, Kotasová Šárka, Kozubíková Dagmar, Krejčířová Šárka, Kunčarová Jana, Machalová Aranka, Mikulenková Zlatuše, Navrátilová Lenka, Ondrušková Marcela, Otáhalová Andrea, Pekařová Iveta, Perglová Irena, Podešvová Pavla, Pospíšilová Monika, Tvrdoňová Ilona, Vaculíková Marcela, Vašáková Jitka, Vašáková Martina, Židlíková Renata, Žochová Věra

1988, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka N. Capíková - Dufková Lydie, Hrabálková Soňa, Ivánková Markéta, Jašečková Irena, Jurášková Irena, Kaloudová Margita, Kovářová Hana, Křetinská Vlasta, Kučerová Jana, Kudláčková Štěpánka, Macounová Daniela, Rendlíková Jitka, Nedbalová Renáta, Němcová Blanka, Ottová Andrea, Pánková Iva, Slezáková Martina, Spálovská Gabriela, Stejskalová Hana, Svobodová Jitka, Švagrová Milena, Tomášková Ivana provdaná Nedělníková, Tomečková Dana, Zacharová Kateřina, Zavřelová Vladimíra, Zedníková Romana

1988, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitel R. Šimoník - Bartlová Jana, Bílková Martina, Doležel Karel, Dvořáková Ladislava, Filipová Jindřiška, Gajová Marcela, Goldemundová Regina, Halenčáková Zdeňka, Hynková Marika, Hynková Květoslava, Chytilová Dagmar, Landsannová Radmila, Martečíková Dana, Mifková Hana, Ourodová Ivana, Pátíková Iveta, Roháčková Hana, Slámková Hana, Slováčková Radka, Ševečková Martina, Šimoňuková Ingrid provdaná Motalová, Špirudová Jana, Zapletalová Pavlína

1989, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka M. Gnipová - Andrlíková Eva, Baň ouchová Regina, Gregorová Ivana, Janásová Martina, Kadlecová Anežka, Krejčířová Helena, Křetínská Jana, Lokajová Jarmila, Nádeníčková Radmila, Novotná Lenka, Olšinová Dana, Pauková Marcela, Pěnčíková Jaroslava, Přidalová Miroslava, Reiterová Martina, Remešová Jitka, Růžičková Libuše, Slavíková Marcela, Šlesingerová Hana, Ustalová Renata, Valentíková Petra, Večerková Alena

1989, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka E. Fedorková - Bernardová Klára, Blablová Marie, Bubeníčková Iveta, Foltýnová Jana, Gregorová Ludmila, Handlová Romana, Chytilová Monika, Indráková Alena, Korvasová Janeta, Komínová Věra, Křížová Jolana, Lukášková Dagmar, Mokrišová Petra, Petříková Nicol, Riznanová Magda, Rygr Martin, Spáčilová Jana, Stloukalová Edita, Šišková Petra, Tranpolová Michaela, Vašíková Ivana, Zanášková Jitka, Zedková Marta Žemžulová Kateřina, Žižlavská Květoslava

1990, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka A. Horáčková - Adamčíková Lenka, Cihlářová Leona, Červíková Lenka, Dadáková Marcela, Dvořáčková Olga, Grulichová Lenka, Hargašová Dana, Havlíčková Jitka, Holíková Julie, Jehlářová Veronika, Jurníčková Marta, Kadlčková Marcela, Kafková Jitka, Křenová Dana, Kuželová Lenka, Kyseláková Kateřina, Malošíková Marcela, Manová Lenka, Ohnoutková Hana, Otrubová Milena, Ponížilová Zuzana, Řezníčková Renáta, Strublová Jana, Šeďová Dagmar, Šuranská Kateřina, Valentová Petra, Venhudová Věra

1990, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka E. Fedorková - Adamčíková Laura, Dvořáková Magda, Hrabalová Ivana, Chlopáňová Silvie, Janálová Věra, Kolková Hana, Kotěrová Soňa, Koutský Pavel, Krupařová Pavla, Kučerová Lenka, Machalová Marcela, Majdová Ivona, Nováková Marcela, Vítková Petra, Novácka Vladimíra, Pospíšilová Petra, Lajmarová Monika, Nakládalová Iveta, Radová Martina, Rafajová Lenka, Rzazewska Žaneta, Složilová Pavlína, Stratilová Martina, Štanglicová Pavla, Vlčková Petra, Vyoralová Anna, Vysloužilová Eva, Zavadilová Bronislava, Zlámalová Marta

1991, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka J. Sekaninová - Bitalová Jana, Čechová Radka, Hašová Pavlína, Hatalová Kateřina, Chládková Lenka, Hanzlíková Irena, Kedroníčková Alžběta, Laurová Ingrid, Majdlochová Silvie, Malošíková Markéta, Mičánková Marie, Mlčochová Alena, Ondráčková Zdeňka, Ospalíková Marcela, Pátíková Andrea, Petráňová Denisa, Pražáková Renata, Skipalová Radka, Skupníková Jana, Šindelková Marcela, Švajdová Alena, Trávníčková Bohuslava, Valentíková Kateřina, Večerková Andrea, Vodicová Věra, Zabloudilová Andrea, Zatloukalová Eva, Zelenková Milana

1991, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitel J. Pospíšil - Bábková Štěpánka, Čapková Eva, Dvorník Marek, Gomolová Iveta, Grigarová Andrea, Chytilová Jana, Jiroušková Renata, Juřenová Markéta, Křupalová Diana, Matušková Edita, Najkrová Jitka, Novotná Ivanka, Ořechovská Kateřina, Pavlincová Damar, Pumprlová Jana, Románek David, Růžička Michal, Řiháková Lenka, Slavičínská Pavlína, Totková Hana, Úlehlová Radoslava, Vaňharová Dáša, Vaňková Stanislava, Vašáková Darina, Wlaschinský Libor, Žůrková Petra

1992, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka A. Dvořáková - Bečicová Magdalena, Dadáková Andrea, Demlová Eva, Jambová Romana, Halašková Petra, Hlobilová Eva, Horáková Jana, Hubáčková Jarmila, Hubáčková Michala, Hynková Zdeňka, Indráková Jarmila, Kryštofová Alice, Kučerová Renáta, Molárová Ludmila, Nezdařilová Šárka, Nováková Radana, Pánková Eva, Pluhařová Marcela, Pořízková Petra, Pospíšilová Jana, Přikrylová Martina, Rozsypalová Jitka, Sekaninová Vlasta, Semelová Monika, Šmerdová Petra, Šubčíková Lenka, Totková Petra, Trtková Lenka, Vaculová Monika, Vičarová Miloslava, Vozárová Marcela, Zezulová Monika

1992, 4. A - Zdravotní sestra, třídní učitelka D. Ondrušková - Bibrová Lenka, Brázdilová Miroslava, Buchtová Blanka, Dlhopolčeková Iveta, Doskočilová Alice, Dragonová Tamara, Dvorníková Barbora, Frkal Jiří, Hlobilová Ilona, Charuzová Miroslava, Jachurová Alena, Kadlčíková Helena, Kadlčková Veronika, Karásková Martina, Kvasnička Jiří, Maliníková Michaela, Morávková Silvie, Navrátilová Jana, Nezdařilová Markéta, Pavelcová Renata, Petrová Lenka, Polišenská Bronislava, Rapantová Stanislava, Smidáková Eva, Šefčíková Eva, Šmídová Renata, Toboláková Denisa, Turková Irena

1992, 4. B - Zdravotní sestra, třídní učitelka Z. Kuciánová - Barnetová Dagmar, Bartáková Martina, Bartíková Vladislava, Čajková Markéta, Frölichová Dita, Handl Martin, Harestová Eva, Hoblíková Alena, Chalupová Miluše, Jokl Tomáš, Kadlčíková Marcela, Kadlecová Marta, Kolářová Gabriela, Mojžíšová Jitka, Pavlíková Petra, Svobodová Olga, Šlampová Leona, Šrámková Pavla, Uhlířová Veronika, Vašíková Marta, Zhánělová Dagmar, Gottwaldová Romana, Dillenzová Gabriela

1992, 4. VSP - Zdravotní sestra, třídní učitelka D. Aronová - Burdová Dagmar, Bystřická Helena, Gazdová Jitka, Hájková Ludmila, Halodová Libuše, Hoblová Karla, Kašpárková Ladislava, Kovářová Jana, Kozáčková Lenka, Kozáčková Martina, Kozárková Jana, Kratochvílová Ivana, Mahdalová Vladimíra, Novák Martin, Novotná Marie, Odložilová Kamila, Osina Marek, Pospíšilová Hana, Roubalíková Pavla, Sedlářová Jaroslava, Stratilová Eva, Syrečková Marie, Tomečková Dagmar, Ventrčová Marta, Výletová Vlasta, Zelinková Ludmila, Zonová Růžena, Večerková Šárka

1993, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka L. Hanáková - Bachůrková Soňa, Boubelíková Petra, Cíchová Andrea, Ctiborková Denisa, Dohnal Petr, Dvořáčková Pavla, Háková Renata, Hochmannová Ta ána, Hýžová Petra, Ingrová Lenka, Jirešová Dagmar, Kamencová Marie, Koranda Aleš, Koukalová Michaela, Krátká Eva, Kubíčková Hana, Kytlicová Jitka, Kytlicová Martina, Martínková Jana, Matysíková Radana, Merhautová Zuzana, Obdržálková Petra, Olšová Markéta, Pišl Libor, Polášková Pavlína, Prášilíková Markéta, Procházková Naděžda, Rozehnalová Hana, Skopalová Jitka, Smolková Radka, Svobodová Iva, Sýkorová Ivana, Šebestíková Helena, Šnajderová Radmila, Večerková Andrea, Zdráhalová Simona

1993, 4. DS - Dětská sestra, třídní učitelka J. Kristová - Antošová Markéta, Bajerová Lenka, Ctibarková Michaela, Daňková Martina, Drahotůská Hana, Fodorová Eliška, Foretníková Kateřina, Gášková Olga, Gottfriedová Zuzana, Haničincová Iva, Jašková Andrea, Kašíková Miroslava, Knotová Andrea, Kočířová Irena, Košinová Monika, Křenová Tamara, Kubíková Alice, Maňáková Eva, Meluzínová Kateřina, Neprašová Markéta, Olšavská Lenka, Pavelková Kateřina, Piliarová Marcela, Ráčková Marcela, Slezáková Marie, Snopková Michaela, Šamánková Erika, Štolfová Radka prov.Podaná, Trpišovská Monika, Vlková Gabriela, Zahradníková Dana, Zhánělová Eva

1994, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka Z. Kuciánová - Budíková Irena, Cahová Hana, Grmelová Martina, Halušková Jitka, Handlová Marcela, Hlaváčová Marcela, Hrbáčková Jana, Ivánková Michaela, Jačka Lumír, Kolaříková Pavlína, Kotas Marek, Kubošová Markéta, Kytlica Stanislav, Michalčík Milan, Mikerásková Leona, Mrhálková Kateřina, Olšina Tomáš, Omelková Dagmar, Píchalová Petra, Pithelová Michaela, Psotka Miroslav, Ptáčková Kateřina, Rosecká Kateřina, Schoříková Petra, Smítalová Andrea, Spáčilová Ludmila, Staňková Eva, Stráníková Jitka, Šmídová Lenka, Večerková Monika, Zdražilová Monika, Ze ková Simona

1994, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka N. Cápíková - Adamcová Anna, Bílková Petra, Dosoudilová Petra, Frkalová Jarmila, Gärtnerová Hana, Honsová Adéla, Horáková Kateřina, Hrnčířová Markéta, Krčmová Iveta, Kúřilová Martina, Kvapilová Andrea, Lisá Kateřina, Matulová Hana, Mitková Naděžda, Müllerová Jana, Nováková Marie, Odstrčilová Martina, Pospíšilová Martina, Procházková Hana, Sekaninová Martina, Slováčková Jana, Štecová Petra, Štěrbová Miluše, Trnčáková Petra, Valouchová Andrea, Vaníčková Martina, Vlachynská Petra, Vlčková Jarmila, Zatloukalová Marie

1994, 4. - Zdravotní sestra, třídní učitelka J. Pekařová - Hanzalová Marta, Hlavinková Dáša, Vítková Pavlína, Hrušková Marie, Konečná Jana, Kremlová Petra, Křapová Hana, Křížková Irena, Maňasová Kateřina, Matúšů Marie, Olenjaková Milena, Petrová Irena, Růžičková Daniela, Silný Miroslav, Svoboda Libor, Svobodová Věra, Šušlík Lubomír, Vara ová Pavla, Vavrušová Jana, Vymětalová Markéta

1994, 2. PS - Všeobecná sestra, třídní učitelka M. Karafiátová - Batrlová Světlana, Blašková Jana, Cihelková Pavlína, Dryeová Renata, Dubják Mojmír, Halas Milan, Klonová Michaela, Kolářová Pavla, Kovačíková Martina, Kozderková Miluše, Kyšnerová Simona, Lechkoživová Jitka, Machová Hana, Ohnoutková Monika, Papežíková Renata, Brázdilová Markéta, Prachařová Petra, Sedláčková Renata, Selnerová Gabriela, Slabá Miroslava, Vaníčková Petra, Vyvlečka Richard

1994, 1. - Sestra pro psychiatrii, třídní učitelka A. Horáčková - Čaputová Eva, Grulichová Lenka, Hádková Miroslava, Hýžová Petra, Koukolová Martina, Miklíková Jana, Příborská Martina, Steranková Leona, Žilková Martina, Chovancová Kamila

1995, 4. ZS - Zdravotní sestra, třídní učitelka E. Fedorková - Čečatková Petra, Dočkalová Dagmar, Dostálová Alena, Hájková Ivana, Havlíčková Dita, Hu ková Stanislava, Krejčířová Martina, Kroupová Romana, Křížová Jřina, Lančová Jitka, Loučková Lenka, Macháčková Veronika, Machalová Andrea, Matůšů Lenka, Nahodilová Ester, Palíšková Ludmila, Pěčková Andrea, Podešvová Jaroslava, Řejhová Jana, Spáčilová Kateřina, Šajdáková Jitka, Šebestíková Kateřina, Urubová Petra, Vaculová Markéta, Vaňharová Kateřina, Zaoralová Martina, Zapletalová Pavlína, Zatloukalová Markéta

1995, 4. DS - Dětská setra, třídní učitelka J. Sekaninová - Dratvová Gabriela, Fojtíková Lenka, Frgalová Petra, Galatíková Bronislava, Holubová Martina, Hubáčková Dana, Hubená Kateřina, Chudaníková Jarmila, Kolaříková Jana, Machačová Lenka, Ondrová Radoslava, Pirnosová Petra, Pochylá Lenka, Raclavská Lenka, Skoumalová Kateřina, Složilová Monika, Sodomková Olga, Stratilová Pavlína, Šimonová Kateřina, Šímová Iva, Trávníčková Kamila, Valentová Simona, Vančurová Silvie, Vrbecká Blanka, Zielinská Markéta

1995, 2. PS - Všeobecná sestra, třídní učitelka A. Dvořáková - Hartmanová Dana, Jurásková Petra, Klechová Hana, Kolečkářová Lenka, Koryčanová Pavla, Nevřalová Lenka, Novosadová Věra, Ondrušková Markéta, Pácl Jan, Pavlíková Mária, Příborská Marta, Sedlář Jaroslav, Štablová Zdeňka, Švajdová Soňa

1995, 1. - Sestra pro psychiatrii, třídní učitelka V. Koščová - Abrahamová Kateřina, Bártová Milena, Hájková Věra, Hrbáčková Jana, Kroupová Ludmila, Lichnovská Eva, Lisá Kateřina, Nesvorná Marta, Nováková Alena, Porazilová Blanka, Slatinská Jana, Sotolářová Petra, Spáčilová Ludmila, Stiksová Lucie, Šmídová Lenka, Štecová Petra, Šurinová Zuzana, Tláskalová Kateřina

1996, 4. VS - Všeobecná sestra, třídní učitelka D. Aronová - Blahová Věra, Čapková Renáta, Halašková Kateřina, Jarková Hana, Jurková Marta, Kopalová Edita, Kristová Olga, Křižanová Pavla, Machová Jana, Mašková Monika, Matušínská Jana, Miláčková Petra, Minks Jiří, Navrátil Lukáš, Nováková Iveta, Okřesková Eva, Ospalíková Marie, Podhajská Dita, Polášková Dagmar, Provazníková Magda, Ryšavá Petra, Sehnalová Leona, Seidlová Dita, Suchomelová Hana, Šišková Renata, Tomanová Zuzana, Trtoňová Renáta, Vránová Jana, Vránová Markéta, Vránová Renata, Vybíralová Petra

1996, 1. - Sestra pro psychiatrii, třídní učitelka V. Koščová - Bajerová Helena, Glancová Eva, Soldánová Radana, Spáčilová Kateřina, Šimonová Kateřina, Vaculová Markéta, Voráčová Markéta, Vémolová Zlata.

1997, 4. A - Všeobecná sestra, třídní učitelka D.Ondrušková - Abšnajdrová Veronika, Bednarovská Kateřina, Dočkalová Jana, Foltýnová Jana, Hlaváčová Martina, Horáková Petra, Horváthová Markéta, Ulrychová Ivana, Kociánová Kateřina, Kyticová Vladimíra, Lahodová Jitka, Lukešová Pavla, Macharová Andrea, Majda Josef, Mikešová Zuzana, Mrkvová Vladimíra, Navrátilová Blanka, Pochmanová Renata, Pospíšilová Lucie, Straková Andrea, Suchánková Zdeňka, Světlíková Kateřina, Zelinová Ivana

1997, 4. B - Všeobecná sestra, třídní učitelka N.Cápíková - Andrýsková Milada, Benešová Petra, Černochová Hana, Dedková Pavla, Dočkalíková Ivana, Dvořák Martin, Fialová Petra, Chytilová Martina, Janušová Andrea, Koláčková Petra, Kopecká Lucie, Kučerová Michaela, Kudličková Petra, Lebdušková Barbora, Mazáčová Kateřina, Mazánková Ivana, Nelešovská Markéta, Paličková Jana, Pitnerová Kateřina, Přerovská Jana, Stolařová Monika, Strašáková Marcela, Šimoníková Eva, Ulmanová Kateřina, Zeťková Romana

1997, PK 2 - Všeobecná sestra, třídní učitelka J. Sekaninová - Galatíková Marie, Gazdíková Věra, Lužová Zdeňka, Martínková Hana, Navrátilová Petra, Páníková Eva, Petříková Kateřina, Šebestíková Lenka

1997, PK 2 - Sestra pro psychiatrii, třídní učitelka V. Koščová - Doleželová Leona. Hinštová Zdenka, Jašková Marcela, Kalivodová Marta, Miláčková Petra, Navrátil Lukáš, Pospišilíková Jana, Šestáková Pavlína, Vágnerová Šárka

1997, OSE 2 - Ošetřovatel - ošetřovatelka, třídní učitelka V. Bezděková Adamčíková Marcela, Blažková Jana, Hošťálková Martina, Karasová Marie, Maxůrek Daniel, Mihóková Renata, Pektorová Hana, Pochyl Zdeněk, Přecechtělová Marie, Vražina Petr

1998, 4. A - Všeobecná sestra, třídní učitelka A. Horáčková - Ambrožová Jaroslava, Buchtová Petra, Ernstová Dagmar, Hawbalterová Kateřina, Hochmanová Ivana, Juřičková Veronika, Kabánková Romana, Kašparová Lenka, Kvasničková Pavla, Malá Barbora, Malotová Ladislava, Muchová Petra, Němcová Pavla, Páterová Sylva, Píchalová Kateřina, Polách Petr, Skopalová Gabriela, Štěpánek Miroslav, Tichá Kateřina, Válková Jana, Večerková Alena, Vondrušková Jana, Vybíralová Daniela, Mikulcová Jitka

1998, 4. B - Všeobecná sestra, třídní učitelka Z. Kuciánová - Bardounová Petra, Bobková Denisa, Burešová Radka, Bystřická Kristýna, Drábková Kateřina, Fojtíková Lucie, Frybortová Eva, Gallasová Jitka, Horák Emil, Juříková Miroslava, Kubíková Veronika, Linhartová Zuzana, Matúšová Michaela, Mikulková Eva, Němcová Markéta, Petrošová Erika, Pytel Mario, Sýkora Milan, Šimková Andrea, Šolínová Kamila, Vaculová Miroslava, Zacharová Barbora, Zedníčková Marie

1998, PK 2 - Všeobecná sestra, třídní učitelka D. Aronová - Darebníčková Anna, Doleželová Pavla, Kratochvílová Kateřina, Krybusová Soňa, Kuruczová Magdalena, Langerová Marie, Mlčochová Kateřina, Navrátilová Marcela, Navrátilová Radka, Procházková Pavlína, Veselá Helena

1999, 4. A - Všeobecná sestra, třídní učitelka E. Fedorková - Basistová Petra, Baštincová Eva, Bosáková Ivana, Čadová Zuzana, Dopitová Martina, Fiedorová Eva, Flašarová Andrea, Hašková Veronika, Holubářová Renata, Hynková Radka, Lorenzini Jana, Lukešová Lucie, Máčalová Naděžda, Minaříková Soňa, Nakládalová Lívia, Petrášová Jiřina, Petříková Barbora, Rumanová Jitka, Stará Radka, Stoklasa Petr, Stratilová Andrea, Šišková Pavlína, Tobolíková Lenka, Tupá Irena, Vašíčková Markéta, Vyhlídalová Alena, Zona Josef

1999, 4. B - Všeobecná sestra, třídní učitel R. Šimoník - Bébrová Šárka, Bihariová Andrea, Davidová Kateřina, Dráňová Erika, Ercoliová Pavlína, Gembická Ilona, Halas Radim, Haschková Jiřina, Havlíková Marta, Hudsová Žaneta, Jarková Eva, Kotálová Lucie, Kučerová Alena, Kuncová Marta, Lejsková Jana, Loučková Milada, Majtánová Věra, Nezdařilová Petra, Pešáková Veronika, Rozehnalová Marta, Snopková Ivana, Straková Gabriela, Šťastníková Hana, Švajdová Eva, Teriakiová Zuzana, Vojtěch Marián, Židlíková Petra

2000, 4. A - Všeobecná sestra, třídní učitelka L. Hanáková - Brázdilová Petronika, Honzák František, Chudová Šárka, Janečková Monika, Kučerová Lenka, Kunovská Klára, Peterka Milan, Šimoník Richard, Šiška Milan, Štěpáníková Alena, Dráňová Erika, Malá Kateřina, Opravilová Zuzana

2001, 4. A - Všeobecná sestra, třídní učitelka V. Koščová - Bachnerová Rea, Buksa Jiří, Crlíková Gabriela, Čermáková Kateřina, Horák Viktor, Hrdinová Andrea, Ivánková Ilona, Jordauidu Markéta, Jurčíková Tereza, Kmentová Eliška, Kotková Ludmila, Kováčová Luboslava, Loučková Monika, Polkovičová Klára, Pavlištíková Renata, Pisková Iva, Ráček Miroslav, Rozsypalová Markéta, Slováček Jan, Staňková Lenka, Strnková Lucie, Šilc Michal, Tesařová Martina, Vojtová Jana, Vybíralová Zlata, Zapletal Martin, Zavadilová Kateřina, Zdráhalová Helena, Zedek Jindřich

2001, 4. B - Všeobecná sestra, třídní učitelka J. Polachová - Čačalová Věra, Foltýnová Barbora, Hanzlíková Lucie, Huspeninová Eva, Chromcová Běla, Icelová Šárka, Ivančicová Jana, Kotasová Barbora, Kršňáková Vlasta, Křepelková Helena, Kučerová Michaela, Kudličková Ilona, Macháčková Petra, Macharová Edita, Machová Iveta, Páralová Renata, Pavlíčková Barbora, Pospíšil Tomáš, Procházková Lucie, Procházková Vendula, Večeřová Jana, Vymětalová Jana, Záhořák Radim

2002, 4. A - Všeobecná sestra, třídní učitelka N. Cápíková - Bakalíková Jana, Basistová Adéla, Buřvalová Lucie, Davidík Michal, Dočkálková Svatava, Dohnalová Hana, Hofrová Barbora, Hrabalová Kateřina, Chmelařová Ivana, Janíčková Lenka, Kovářová Zdeňka, Král Lukáš, Krpcová Andrea, Morongová Lenka, Pešáková Kateřina, Růžička Jan, Sikorová Lenka, Skácelová Klára, Šmehlíková Jitka, Tesaříková Libuše, Tomková Eva, Vaňák Ondřej, Zabloudilová Andrea, Češek Michal

2002, 4. B - Všeobecná sestra, třídní učitelka M. Andrýsková - Galusková Lucie, Frajtová Lada, Hrubanová Lucie, Jančová Bohumila, Kolařík Ondřej, Krčová Edita, Machová Michaela, Mézlová Pavla, Pecháčková Soňa, Pektor Radim, Richterová Pavla, Sedláčková Dana, Sigmundová Jitka, Ševčíková Zuzana, Šimordová Andrea, Totková Andrea, Unčovská Petra, Večerková Eva, Vlček Michal, Vrubelová Veronika, Zapletalová Jarmila, Slavičínská Silvie

2002, 4. C - Všeobecná sestra, třídní učitelka I. Solařová - Daníčková Eliška, Fialová Michaela, Florián Michal, Kašparová Renata, Hrubou Antonín, Janálová Adriana, Jurčíková Michaela, Kůřilová Martina, Lehká Soňa, Přivřelová Stanislava, Pucová Monika, Strouhalová Alena, Šimčíková Martina, Š astník Ladislav, Úlehlová Lucie, Valoušek Dalibor, Vymětalová Aneta, Walterová Silvie, Weberová Markéta, Zářecká Lenka, Zapletalová Barbora

2002, 5. - Všeobecná sestra, třídní učitelka M. Karafiátová - Blažková Jana, Brázdilová Jana, Cekotová Jana, Halasová Jarmila, Hosala Petr, Hořáková Jana, Ingrová Markéta, Jurášová Klára, Kadlečíková Dagmar, Kameníková Jana, Kočička Stanislav, Maroňová Petra, Palička Marek, Rozsypal Bohdan, Stašková Lenka, Palíšek Pavel, Svobodová Miroslava, Vavřínová Niki, Židlík Josef

2003, 4. A - Všeobecná sestra, třídní učitelka M. Hanáková - Barnetová Martina, Dohnalová Pavlína, Dratvová Michaela, Holá Petra, Holubníčková Ludmila, Hrouzová Lenka, Koňaříková Pavla, Kouřilová Miluše, Kratochvílová Věra, Kršňáková Alena, Kulová Petra, Lišková Libuše, Machová Kateřina, Němcová Veronika, Ovčačíková Lenka, Ponížilová Ivana, Raková Pavla, Rakušanová Alena, Rákošová Lenka, Rešková Michaela, Sviteková Aneta, Škrachová Blanka, Šušlíková Petra, Topičová Jana, Vaclová Petra, Velčovská Pavlína, Weberová Renata

2003, 4. B - Všeobecná sestra, třídní učitelka M. Bílková - Bajerová Pavla, Buličková Eva, Dobšáková Martina, Frolová Barbora, Hasíková Jana, Hradilová Hana, Hrstková Martina, Chudárek Tomáš, Jenerálová Martina, Kapounová Petra, Kotasová Pavla, Krejcarová Martina, Křížová Renata, Kučková Ivana, Lechnerová Lenka, Man áková Barbora, Mirwaldová Pavlína, Mouralová Jana, Nezdařilová Michaela, Pěchová Miroslava, Pokorná Lenka, Přibylová Markéta, Račanská Lucie, Řachová Jana, Strouhalová Pavlína, Suchánková Petra, Š astná Hana, Štěpánek Jakub, Vančurová Jana, Vitoušová Andrea, Zajíčková Dagmar

2004, 4. A - obor Všeobecná sestra, třídní učitelka V. Bezděková - Bartoňková Barbora, Bartová Markéta, Brázdilová Martina, Dřevíkovská Jitka, Dvořáková Anna, Hambálková Helena, Holásková Eva, Hopp Marek, Horáková Monika, Janíková Leona, Juříčková Lenka, Koplíková Lenka, Kuchtová Barbora, Lukovská Dagmar, Maňásková Martina, Olšinová Jaroslava, Paldusová Veronika, Pančochová Petra, Pektorová Simona, Pohořelská Eva, Polčáková Terezie, Ptáčková Lenka, Růžičková Soňa, Skalníková Iveta, Šamánková Zdeňka, Šimoníková Martina, Trávníčková Danuše, Valachová Petra, Vránová Hana, Vykoukalová Michaela, Zouvalová Markéta

2005, 4. A - Všeobecná sestra, třídní učitelka D. Aronová - Crhonková Radka, Dedek Milan, Dočkalíková Hana, Dohnalová Jitka, Dvorská Ivana, Gottfriedová Hana, Gregorová Jana, Hanák Jan, Hanzlík Jaroslav, Hasíková Pavlína, Janečková Šárka, Klimšová Kateřina, Křupková Eva, Lunetová Veronika, Machová Ivana, Malečková Alena, Malenovský Jakub, Michajlovič Radovan, Nedbálková Sandra, Rachtavová Michaela, Říháková Jana, Skřivánek Zdeněk, Sobková Karolína, Večerková Michaela, Volková Barbora, Zbrožová Lucie, Zelinková Jana

2005, 4. B - Všeobecná sestra, třídní učitelka P. Hrdinová - Koukalová Ivana, Dočkalová Šárka, Doležalová Romana, Dorňáková Renáta, Fojtíková Renata, Husaříková Ivona, Churá Daniela, Janoštíková Veronika, Jelínková Vladimíra, Kakabus Petr, Kneislová Romana, Kolkopová Petra, Lidmilová Monika, Machálek Jakub, Molíková Barbora, Moricová Radka, Petříková Pavlína, Pospíšilová Kamila, Řezníčková Jana, Řiháková Michaela, Sasínová Miluše, Tomanová Jana, Vrzal Ivo, Zdráhalová Michaela

2006, 4. A - Všeobecná sestra, třídní učitelka M. Karafiátová - Adámková Zuzana, Baierová Klára, Drápalová Lucie, Fajkusová Eva, Gabrhelíková Lucie, Gnolová Milena, Holujová Romana, Jakubíková Kateřina, Janků Alena, Kolaříková Petra, Kovář Adam, Kroutilíková Gabriela, Mariánková Petra, Mazoch Petr, Mičáková Alena, Močálová Veronika, Nováková Michaela, Peprlová Pavlína, Potůčková Jarmila, Růžička Přemysl, Schorníková Jarmila, Staňková Jana, Svačinová Simona, Šálková Pavla, Štecková Kristýna, Vlasáková Leona, Zakopalová Alena

2006, 4. B - Všeobecná sestra, třídní učitelka N. Procházková - Bosáková Zuzana, Bucňáková Lenka, Grochalová Jana, Chalany Jan, Jandová Veronika, Juřenová Eva, Kadlecová Alena, Kadlecová Marie, Králíková Lucie, Kubáčková Romana, Kuchařová Petra, Maňásková Jana, Menšíková Olga, Mihaliková Veronika, Minařík Zbyněk, Mozgová Jindřiška, Novotná Petra, Pláňavová Markéta, Plšková Jana, Prachařová Martina, Prudič Ondřej, Sládková Veronika, Svobodová Lucie, Škrabalová Jarmila, Števánková Petra, Vrbecká Hana, Zatloukalová Martina

2007, 5. - Všeobecná sestra, třídní učitelka A. Dvořáková - Barošová Andrea, Davidová Irena, Dubovská Jana, Dvořák Jakub, Hřib Stanislav, Chlapečková Olga, Chudárková Markéta, Kamencová Lenka, Kindl Petr, Koutňáková Kateřina, Krhovská Veronika, Kroutilíková Gabriela, Munclingerová Lucie, Millerová Lenka, Navrátilová Blanka, Olejníková Alena, Polišenská Monika, Sekerková Eva, Skácelová Zuzana, Ulmanová Barbora

2007, 4. A - Všeobecná sestra, třídní učitelka B. Šušlíková - Balšánková Kateřina, Brázdilová Lenka, Halašková Michaela, Hejhal Marek, Jačková Tereza, Jakešová Alena, Kalabusová Martina, Kelnarová Lenka, Kobzová Eva, Kolomazníková Klára, Kuchtíčková Barbora, Labantová Sandra, Lízalová Jitka, Masar Lukáš, Motalová Pavla, Pošvancová Marika, Rybková Jana, Simerská Jiřina, Simerská Silvie, Skopalová Lenka, Šestáková Nikola, Štěpánová Jana, Štípová Darina, Turoňová Iva, Vráblíková Magda

2007, 4. B - Všeobecná sestra, třídní učitelka N. Cápíková - Bíbrová Kateřina, Čablová Hana, Dočkal Zdeněk, Drábková Romana, Dvořáková Kateřina, Friesová Jitka, Hájková Zuzana, Hégrová Veronika, Hladil Michal, Hrabalová Lenka, Janáčová Michaela, Kotásková Marcela, Koupilová Blanka, Kraus Vít, Krčmová Petra, Macíková Markéta, Nekvapil Tomáš, Němcová Monika, Ovčačíková Kristýna, Piskovská Jana, Přikrylová Jana, Staňová Šárka, Svobodová Kateřina, Šimečková Jana, Táborský Lukáš, Uhláriková Lenka, Vavrušová Zuzana, Zádrapová Soňa

2008, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka V. Koščová - Adamcová Andrea, Apollenářová Michaela, Čadová Pavlína, Čepl Jakub, Černá Ivana, Dubják Tomáš, Gábová Jana, Gnolová Romana, Hlaviznová Kateřina, Hoš álková Petra, Kadlecová Kristýna, Kovaříková Radka, Lajčíková Pavlína, Molnárová Marie, Mucha Pavel, Orsáková Simona, Pánková Hanka, Rotterová Eva, Řezáčová Nikol, Šebelová Lenka, Škrášková Lucie, Šmaková Kateřina, Večerka Michal, Zakravač Libor, Zaviačičová Veronika, Zlochová Michaela

2008, 4. B - Zdravotnický asistent, třídní učitelka P. Hrdinová - Battová Barbora, Brázdilová Iva, Bílková Veronika, Danyová Žaneta, Dočkalová Jana, Dostálíková Jana, Gaždová Zlata, Glejdurová Barbora, Gregorová Miroslava, Horáková Zuzana, Hubená Jana, Koplíková Lenka, Kratochvíl David, Krybus Radovan, Liberdová Veronika, Matějková Karla, Nelešovská Lenka, Pavelcová Zuzana, Smolková Květoslava, Sovadinová Aneta, Škařupová Klára, Vašinová Lucie, Vávrová Jana, Zatloukalová Tereza, Zapletal Martin, Zdráhal Vojtěch, Žvátorová Žaneta

2009, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka A. Černá - Adamíková Monika, Dočkal Marek, Doleželová Kateřina, Gregorová Julie, Haboňová Radka, Hanskutová Pavla, Hlůžová Veronika, Hofbauerová Radka, Kalinová Zuzana, Klesnilová Jana, Kuchař Martin, Lecianová Lenka, Ledvina Zdeněk, Navrátilová Lada, Navrátilová Marcela, Navrátilová Romana, Pastorčáková Marie, Petrová Lenka, Reimerová Kateřina, Remešová Michaela, Rybová Pavla, Rygrová Tereza, Šenkyříková Renata

2009, 4. B – Sociální péče, třídní učitelka V. Bezděková - Čuříková Erika, Darebníková Jana, Dufková Tereza, Fischerová Hana, Francová Ivana, Hejdová Lenka, Honegrová Michaela, Hopanová Klára, Koubková Hana, Kouřil Kryštof, Macháček Radovan, Mertová Monika, Mičková Kateřina, Perútková Monika, Sedláková Lucie, Šišková Daniela, Švendová Veronika, Válková Michaela, Vránová Jana, Žílová Daniela, Žourek Tomáš

2010, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka M. Palmeová - Apollenářová Pavlína, Bělohlávková Tereza, Buzeková Markéta, Drcmanová Barbora, Filipíková Romana, Gerhardová Žaneta, Hanová Tereza, Horáková Daniela, Hrdlička Jiří, Hubená Markéta, Jašová Petra, Kovářová Martina, Lujková Lucie, Michelini Kristýna, Minksová Jana, Palacká Martina, Polišenská Markéta, Puklová Eva, Rossmannová Michaela, Šášková Eva, Ševčíková Andrea, Švehlík Matouš

2010, 4. B - Zdravotnický asistent, třídní učitelka A. Machalová - Baťová Ladislava, Dopitová Andrea, Dupejová Sandra, Filáková Pavlína, Gregorová Jiřina, Jelínková Kristýna, Kaláčková Michaela, Kocmanová Lucie, Kolářová Michaela, Martykánová Adriana, Měřičková Martina, Mrhálková Eliška, Nábělek Milan, Nemčeková Kristýna, Odložilíková Žaneta, Opravilová Kateřina, Páníková Kristýna, Pavezová Nikola, Petrová Iva, Raclavská Lucie, Remešová Eliška, Šebesta Pavel, Škopíková Tereza, Tranová Beata

2011, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka N. Procházková - Babyštová Lucie, Červinková Petra, Doláková Michaela, Charvátová Marta, Chramostová Lucie, Janíčková Lucie, Jurčíková Kateřina, Knedlová Kateřina, Kondrachuk Olha, Kopečná Alena, Krčmář Jiří, Křepelková Kateřina, Marková Marcela, Mertová Jana, Miklíková Kateřina, Navrátilová Martina, Neveová Zuzana, Nezdařilová Markéta, Opravilová Martina, Ponížil Zdeněk, Říkovská Michaela, Vargová Jana, Vesecká Klára, Vymětalíková Sabina, Zatloukalová Alena,ˇŽelezná Lucie, Žižlavská Iveta

2011, 4. B – Sociální péče, třídní učitelka J. Kopúnová - Barcuchová Iveta, Bušová Monika, Gröplová Michaela, Jandová Klára, Kopřivová Marie, Kubíčková Dáša, Langerová Denisa, Lechner Ivo, Maryšková Markéta, Nohýlová Michaela, Obdržálková Hana, Orságová Eva, Peňázová Magda, Petříková Eliška, Šenkyříková Andrea, Šenkyříková Michaela, Ševečková Michaela, Tkadlčík Jakub, Vrbová Veronika, Výchopňová Sylva

2012, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka L. Křížová - Adámek Jakub, Benešovský Lukáš, Bosáková Edita, Hickl Jonáš, Chmelíková Simona, Kubová Šárka, Muchová Barbora, Pátíková Edita, Pospíšilová Andrea, Procházková Šárka, Roman Marek, Schorníková Jarmila, Sochorová Lenka, Srbecký Petr, Štachová Barbora, Šuterová Zuzana, Večerka Richard, Viktorínová Veronika, Zahuráková Alena

2012, 4. B - Zdravotnický asistent, třídní učitelka P. Hrdinová - Badidová Dominika, Bečica Martin, Bittnerová Michaela, Dubická Monika, Havlíková Klára, Hrabalová Michaela, Kamerová Zuzana, Kopecký Aleš, Kovářová Alena, Krčová Marcela, Křenová Tereza, Navrátilová Markéta, Pagáč Martin, Pešek Roman, Ponížilová Aneta, Prokipiuk Olga, Rozsypal Jiří, Rygr Adam, Smolinková Monika, Šálková Kristýna, Teterová Leona, Tylšarová Klára

2013, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka V. Koščová - Beránková Kristýna, Dohnalová Kateřina, Frydrychová Lenka, Hluštíková Petra, Icelová vendula, Janečka Martin, KArolová Hana, Klimušová Jitka, Koryčanová Adéla, Kubíčková Martina, Landsman Adam, Macháček Radovan, Mikešová Kateřina, Nagyová Pavla, Pilíšková Vendula, Přikrylová Martina, Rerková Vendula, Sedláčková Kateřina, Smetánka Jiří, Šebestík Karel, Šišková Anna, Vašíčková Michaela, Všetulová Denisa, Zavadilová Žaneta, Závišková Lucie

2013, 4. B - Zdravotnický asistent, třídní učitelka B. Hofrová - Čápová Nikola, Černá Adéla, Daňková Lucie, Dvořáková Kateřina, Florová Ludmila, Formánek Roman, Gajdušková Nikola, Hanzlíková Veronika, Horová Dana, Hradil Vojtěch, Jarošová Jitka, Jerglová Pavla, Krejčí Petra, Matějková Petra, Michalcová Tereza, Nevolová Klára, Odehnalová Klára, Ovečková Jaroslava, Rosíková Dominika, Súkupová Zlatuše, Šamánková Jana, Walterová Sandra, Zygarová Michaela

2014, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka H. Kovářová - Bartůsková Klára, Bečicová Markéta, Burešová Lucie, Dobroslávková Eva, Doležalová Adéla, Grebeňová Kristýna, Hejč Lukáš, Kamenářová Lenka, Knapík Radovan, Liczková Ludmila, Menšík David, Mikulcová Silvie, Müller Erik, Pajgrová leona, Petrúsek David, Pospěch Libor, Rojíčková Klára, Smýkalová Iveta, Sobková Petra, Ševčík Viktor, Škrobová Jana, Teplíčková Kateřina, Uhlířová Andrea, Volcová Veronika, Výšková Markéta

2014, 4. B - Zdravotnický asistent, třídní učitelka A. Černá - Bartoň Petr, Benešová Adriana, Brázdilová  Dita, Doleželová Natálie, Guštarová Nikola,  Jašek Radomír, Křepelková Eliška, Křivánková Eva, Kuželová Nela, Látalová Jolana, Majdová Sabina, Matulová Michaela, Mutlová Jana, Rubáčová Marie, Soukup Dominik, Šimeček Karel, Šupčíková Kristýna, Závrbská Dominika, Zlámalová Aneta

2015, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka J. Kopúnová - Brázdilová Monika, Čmárová Alexandra, Daňková Zuzana, Dorotíková Lucie, Dubašák Milan, Halířová Ivana, Chytilová Anna, Ježáková Michaela, Juřenová renáta, Kohutová Veronika,  Králová Markéta, Manová Magdaléna, Mrhálková Iva, Panochová Markéta, Pohořelská Martina, Polášková Gabriela, Rejhon Tomáš, Rezek Roman, Svrčková Kateřina, Škrobová Eva, Trňáková Žaneta, Zatloukalová Karolína, Železná Markéta

2015, 4. B - Zdravotnický asistent, třídní učitelka P. Hrdinová - Bašná Martina, Bartoníková Kristýna, Brázdilová Lucie, Dujková Ludmila, Foltýnová Alena, Charvátová Jana, Ivánková Eva, Klučka David, Miklíková Petra, Ryndová Markéta, Smějová Aneta, Solařová Anna, Šimčíková Kateřina, Škopík Dominik, Tychlerová Tereza, Uherová Hana, Vlčková Barbora, Zakopalová Lucie, Stiborová Hana

2016, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka N. Procházková - Adamcová Kateřina, Barotová Lucie, Belhárková Marie, Blažková Lucie, Blažková Petra, Černochová Karolína, Dočkalová Renata, Dvorská Tereza, Dvořáková Nikola,  Foltýnová Liliana, Hradilíková Pavlína, Chrenščová Eva,  Janálová Tereza, Julinová Kateřina, Kaláčová Michaela, Kaňová Olga, Kojetská Tereza, Koválová Lucie, Mačo Karel, Mlčáková Michaela, Pastyříková Michaela,  Patrmanová Alena, Patrmanová Eliška, Peléšková Darina, Podaná Denisa, Rozkošná Markéta, Rybenská Aneta, Řihošková Tereza, Ščudlová Marta, Remešová Vendula

2017, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka M. Karafiátová - Blahušová Lucie, Blažková Nikola, Diatka Marek, Doleželová Soňa, Janalíková Klára, Junáková Lucie, Kocfeldová Helena, Konečný Daniel, Kopečná Adéla, Kozáková Adéla, Kratochvílová Hana, Lysáková Natálie, Manďáková Tereza, Matyášová Vanessa, Měrková Hana, Michlíčková Vendula, Nejezchlebová Vendula, Ovčačíková Hana, Polášek David, Pospíšilová Klaudie, Pospíšilová Tereza, Sovadinová Petra, Ščudlová Marta, Šulková Klára, Topič Petr, Zbořilová Eva, Žourková Adéla

2017, 4. B - Sociální činnost, třídní učitelka V. Koščová - Bartoňová Tereza, Ferancová Nikola, Gorčíková Aneta, Hofírková Nikol, Horková Jana, Kameníková Nikola, Konečná Monika, Křížová Tereza, Kubíčková Natálie, Opravil David, Skopalová Miloslava, Svobodová Kristýna, Tabarková Gabriela, Vaculíková Kateřina, Zima Denisa

2017, 5. V - Zdravotnický asistent, třídní učitelka M. Vaculíková Bílková - Bělíčková Pavla, Čmárová Soňa, Hebnarová Marcela, Zakravačová Kateřina, Duchoňová Vendula, Konečná Michaela, Kostihová Kateřina, Kovářová Michaela, Mokrá Kateřina, Navrátilová Renata, Nesvadbová Markéta, Rizmanová Hana, Skácel Martin, Skopalová Miroslava, Sobková Vlasta, Šeďa Martin, Školová Dana, Štěrbová Ilona, Turečková Eva, Vítková Eva, Vítoslavská Eliška, Zbořilová Monika, Zouharová Jitka 

2018, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka O. Králíková - Blažková Lucie, Brázdilová Eliška, Buchová Adriana, Cenková Aneta, Dědková Aneta, Diatka Marek, Greineckerová Hana, Hermannová Anastázie, Holubníčková Eliška, Hyánek Jan, Chytilová Aneta,Janečková Simona, Kadlčíková Andrea, Kalíková Denisa, Kmeť Tadeáš, Kocourková Michaela, Konečná Denisa, Kovalová Alena, Průchová Nela, Krejčířová Lenka,  Lucká Kateřina, Malušková Simona, Migová Nikol, Mlčáková Štěpánka, Petřík Jaromír,Polášek David, Silná Aneta, Šustrová Veronika, Volková Daniela      

2019, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka H. Kovářová - Adamík Vojtěch, Čepová Sára, Čevelová Tereza, Doležel Karel, Foukalová Martina, Harásková Veronika, Holčáková Simona, Holubová Kateřina, Chalupová Petra, Indruchová Iveta, Janáček Lukáš, Janásková Aneta, Jurčíková Klára, Jurtíková Šárka, Kozubíková Šárka, Krhovský Michal, Matoušek Jan, Možíšová Michaela,Mrňková Kristýna, Oprštěná Markéta, Polášek David, Pospíšilová Klaudie, Prachařová Anna, Říkovský Aleš, Suchánková Alena, Šťastná Anna, Šulková Tereza, Uherová Michaela

2019, 4. B - Sociální činnost, třídní učitelka B. Hofrová - Bílá Pavla, Hrkotová Hana, Hýsková Kateřina, Janoštík Šimon, Kališová Adriana, Kuběnová Martina, Kubešová Michaela, Kučerová Kristýna, Rašková Jana, Sedláčková Markéta, Uhlíková Kateřina, Vybíralová Gabriela, Syslová Ester, Netopil Martin, Skopalová Miloslava      

2020, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka V. Koščová - Červíková Šárka, Doleželová Tereza, Hablovičová Lucie, Hejníčková Monika, Hrabalová Anna Marie, Kolomárová Tereza, Koňaříková Vendula, Láníková Lenka, Lipnerová Simona, Mikešková Andrea, Neprašilová Denisa, Nováková Veronika, Sedláčková Monika, Slámová Veronika, Slováková Žaneta, Soukeníková Kristýna, Šimíček Pavel, Tomková Nikol, Zachovalová Nikol, Zapletalová Denisa, Závrbský Adam

2020, 4. B - Zdravotnický asistent, třídní učitelka A. Přijalová - Adámková Aneta, Colová Nikola, Dostálová Klára, Greineckerová Kateřina, Hánečková Veronika, Hodonská Andrea, Horváthová Sára, Jurčíková Alžběta, Kamencová Sabina, Kovář Filip, Kubíková Nathalie, Lišková Tereza, Lucká Kateřina, Macůrková Petra, Marek Daniel, Najkrová Denisa, Olivík Miroslav, Pavlica Tomáš, Pospíšilová Tereza, Přijalová Libuše, Ptáčková Monika, Rašová Kristýna, Skácelová Klára, Šimová Nikola, Táborská Sandra, Vláčil Petr, Všetulová Nikola 

2021, 4. A - Zdravotnický asistent, třídní učitelka N. Procházková - Couralová Nikola, Čermáková Kateřina, Doubravská Adéla, Duchoňová Vendula, Dutkevičová Vendula, Fojtíková Michaela, Hájková Eliška Jana, Hrabalová Denisa, Cherynová Ellen, Kalíková Denisa, Kokyová Katarína, Kubíková Leona, LAkosilová adriana, Malenovská Martina, Miklíková simona, Müllerová Sára, Pavlíčková Nikola, Pokoracká Tereza, Pospíšilová Lucie, Sedláková Tereza, Sedlářová Adéla, Simonová Veronika, Sokolová Tereza, Strakuláková Michaela, Trhlík Aleš, Úlehlová Jaroslava, Vaculíková Aneta, Vašutová Magdalena, Veselá Petra, Vinklerová Sára, Zapletalová, Zavřelová Adéla  

2021, 4. S - Sociální činnost, třídní učitelka V. Švachová - Bartáková Pavlína, Čechová Barbora, Černošková Žaneta, Fialková Adéla, Galatíková Eva, Jančová Justýna, Kováčová Natálie, Krieglerová Tereza, Lutonská Barbora, Malíková Alena, Malíková Martina, Malošíková Sopfie, Marčíková Veronika, Matulová Kristýna, Mlčoch Vladimír, Podnecká Šárka, Račanská Simona, Rohová Vanesa, Rusinová Andrea, Sochorová Barbora, Veselá Denisa, Vymětalová Simona, Zaoralová Alena, Zapletalová Helena, Zrníková Eliška 


Související články