Znakovka

  • 12. Červen 2013 - 12:39

I v letošním školním roce naše škola organizovala „Uvedení do komunikace s neslyšícími – kurz znakového jazyka“.

Účastníci se scházeli od ledna do června, aby si postupně osvojili základní znaky a dokázali je v budoucnu využít. Pod vedením trpělivé lektorky Moniky Augustinové dospěli všichni až k závěrečné zkoušce (17.6.2013), kterou úspěšně absolvovali a obdrželi zasloužené osvědčení. Všem úspěšným absolventům gratulujme.


Související články