XXI. ročník Celostátní soutěže první pomoci v Brně

  • 17. Červen 2016 - 6:39

Družstvo složené z žáků 3.A, ve složení N. Lysáková – velitelka,  H. Kocfeldová - člen, P. Topič – člen, ve dnech 13. - 14. 6. 2016 bojovalo na XXI.ročníku Celostátní soutěže první pomoci v Brně garantované MŠMT.

Ve dvou dnech ukázali své teoretické vědomosti a také praktické dovednosti nabyté během studia a zejména v rámci aktivit první pomoci, kterých již v součinnosti s prací v semináři první pomoci absolvovali nespočet. Na SZŠ Jaselská poskytovali první pomoc na 2 stanovištích z různého prostředí situovaného do odborných učeben – v domácnosti a na pracovišti a to buď za použití pomůcek z domácí lékárny a bytu či odborných pomůcek na ambulanci. Další ošetření první pomoci se pak odehrávalo na terénním stanovišti v prostředí parku na Obilním trhu s pomůckami zdravotnické brašny a improvizace s přírodním materiálem.

Přestože se zpočátku potýkali s drobnými chybami vyšší odbornosti, následující 4 zranění byli ošetřeni téměř profesionálně. Z chyb se člověk učí a tady bylo vidět, jak se stále posunují praktickým plněním zadaných náročných scénářů. Nejprve porota odečetla družstvu 105 bodů, následně 40 a nakonec již jen 10 bodů z asi 3x500 bodových rezerv.

Vybojovali krásné 8. místo z 23 zúčastněných konkurenčních soutěžících družstev SZŠ naší republiky a hostujících ze Slovenska.

,, Nic nás nezaskočí a stále jsme lepší  a lepší“, tak znělo hodnocení našich soutěžících. Vyzkoušeli si náročnější požadavky hodnotících zdravotníků z praxe z Brna a jihomoravských záchranářů, včetně lékařů. Přiučili se novým odbornějším způsobům vyšetření a ošetření a obohatili se o neocenitelné zkušenosti využití odborné první pomoci v praxi na autentických nasimulovaných modelových situacích.     

 

Hana Kovářová, vedoucí kroužku PP

Fotogalerie zde


Související články