VIII.konference primární prevence na SZŠ Kroměříž

  • 30. Říjen 2014 - 9:29

Dne 23. 10. 2014 proběhla na půdě školy VIII. konference primární prevence, jejíž ústřední téma znělo: ,, Jiná prevence.´´

Záštitu nad konferencí převzal PaedDr. Petr Navrátil. Program konference byl velmi rozmanitý, jelikož zahrnoval témata věnující se předsudkům a stereotypům v učitelské praxi. Další část programu byla zaměřena na práci s motivací žáků při realizaci preventivních programů a poslední blok zprostředkoval praktickou ukázku výuky základů společenských věd. Cílem konference nebyly pouze přednášky z řad odborníků, ale i společné setkání školních metodiků prevence zlínského kraje a předání si hodnotných názorů či zkušeností.

V Kroměříži dne 30.10.2014                                                             Mgr. Barbora Hofrová


Související články