Úvod do komunikace s neslyšícími aneb "Znakovka"

  • 30. Květen 2011 - 23:00

Téměř po celý školní rok se účastníci kurzu Úvod do komunikace s neslyšícími snažili proniknout do tajů znakového jazyka. Jak se jim to podařilo, zhodnotili členové zkušební komise při závěrečné zkoušce, která se konala 30. května 2011.

Zkušební komise ve složení Michaela Surýnková, lektorka kurzu, Drahomíra Kunčarová, ředitelka Poradenského centra pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži a Michal Loučka, technik stejného zařízení, posoudili výkony účastníků kurzu a šesti žákům naší školy předali osvědčení o absolvování základního kurzu. K dosaženému úspěchu blahopřejeme:

  • Lence Sochorové - 2.A
  • Karlovi Šebestíkovi - 2.A
  • Kristýně Beránkové - 2.A
  • Anně Šiškové - 2.A
  • Daně Horové - 2.B
  • Tereze Michalcové - 2.B

Pracovníkům poradenského centra děkujeme za spolupráci a těšíme se na zdárné pokračování v příštím školním roce.

PhDr. Ludmila Hanáková

Znaková řeč


Související články