Třídní schůzky - Shromáždění členů Harmonie - Den otevřených dveří - Volby do školské rady

  • 17. Říjen 2017 - 14:01

Dne 23. listopadu 2017 se ve Střední zdravotnické škole Kroměříž koná hned několik zajímavých akcí:

  • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (9.00 – 16.00)

Návštěvníci si mohou prohlédnout interiér školy ev. využít komentovaných prohlídek. Pozvánka zde.

  • SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SPOLKU HARMONIE (16.00 – 16.30)

Setkání přátel školy - členů spolku Harmonie se uskuteční v aule.

  • TŘÍDNÍ SCHŮZKY: od 16.30 hod.

Tradiční třídní schůzky pro rodiče a zákonné zástupce proběhnou v kmenových učebnách.

  • VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vyhlášení voleb do školské rady

Jmenování členů volební komise 

Pedagogičtí pracovníci volí člena za pedagogické pracovníky školy v kanceláři školy v době od 9.00 do 12.00 hod.

Zletilí žáci a zákonní zástupci žáků volí člena za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé volí ve vestibulu od 13.00 hod.

  • VÝBOR HARMONIE: od 15.30 hod.

Jednání se koná v učebně 412.

 

Přijměte prosím srdečné pozvání k návštěvě a k setkání s pracovníky školy.

PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy


Související články