Sportovní masáž

Název vzdělávací akce

Sportovní masáž autorizace zde, akreditace zde

Typ vzdělávací akce

rekvalifikační kurz

Získaná kvalifikace

Masér

Získané kompetence

Absolvent 

  • rozumí stavbě a funkci kosterní, svalové a kožní soustavy lidského těla
  • uplatňuje hygienicko epidemiologické normy provozu masérské praxe a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění rekondiční a sportovní masáže
  • využívá vhodné prostředky v komunikaci s různými typy klientů, minimalizuje tenze v sociálním kontaktu a volí vhodné strategie  
  • prezentuje znalosti o masáži a rozhodne o nejvhodnějším druhu masáže (pohotovostní, sportovní, klasická) a masážního přípravku 
  • provede sportovní a pohotovostní masáž celého těla a jeho jednotlivých částí, zejména svalů, kůže, vaziva, kloubů a páteře 
  • doporučuje vhodná kondiční, rekondiční, rehabilitační, posilovací, kompenzační a uvolňovací cvičení klientům a učí je těmto cvikům.

Uplatnění

Absolvent kurzu se může uplatnit v regeneračních či sportovních centrech, v lázních i fitness centrech,  a to na pozici masér pro neléčebnou a pohotovostní masáž či masér pro sportovní masáž.  Absolvent kurzu je také připraven poskytovat profesionální masérské služby v souladu s legislativou a platnými standardy v rámci svého pracovního zařazení vprovozovnách, studiích a salonech mimo oblast zdravotnictví. Absolventi kurzu, kteří následně vykonají autorizovanou zkoušku, splňují všechny požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu.

Počet účastníků

36  (3 skupiny po 12 osobách)

Forma studia

prezenční

Délka studia

150 vyučovacích hodin tj. 6 měsíců při výuce 2 x v týdnu

Organizace studia

Studium probíhá 2x v týdnu v odpoledních hodinách, vyučovacími dny jsou obvykle pondělí / středa. 

Kritéria pro 

  • zdravotní způsobilost doložená lékařským 
  • dosažení 18 let věku
  • ukončení základního vzdělání
  • mravní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů

Způsob ukončení

Započtení všech úspěšně ukončených modulů kurzu.
Poznámka: Absolvent kurzu se může přihlásit k autorizované zkoušce, která ověřuje profesní kvalifikaci Sportovní masér. Podrobné informace o AUTORIZOVANÉ ZKOUŠCE naleznete zde

Doklad o ukončení

osvědčení

Termín zahájení

3. 11. 2021

Cena

5 500 Kč + 1 000 Kč autorizovaná zkouška

Přihláška

přihlášky lze zasílat průběžně, uchazeči jsou zařazování podle pořadí přijatých přihlášek

Přihláška on-line

Další informace

Mgr. Lucie Skácelíková:

tel: 577 002 250, 605 236 279, e-mail: kurzy@szskm.cz

Fotografie v samostatné fotogalerii - kurz v roce 2020.

Fotografie v samostatné fotogalerii - kurz v roce 2013.

Fotografie v samostatné fotogalerii - kurz v roce 2012.