Soutěž v obvazové technice

  • 19. Prosinec 2012 - 11:01

Dne 17.12.2012 na naší škole probíhala soutěž v obvazové technice.

Zúčastnili se žáci večerního studia oboru zdravotnický asistent. Odborná komise ve složení Mgr. B. Hofrová, Mgr. H. Matošková (SZŠ Kroměříž) a Mgr. I. Dvorská (staniční sestra III. interny) hodnotila výsledky soutěžících. Soutěžící si vylosovali čísla, pod kterými soutěžili. V první skupině soutěžili následující žáci:
1=ž. Mirka Skopalová
3=ž. Katka Kostihová
4=ž. Jitka Zouharová
Jejich úkolem bylo ošetřit klienta, který upadl na zledovatělém chodníku a poranil si hřbet pravé horní končetiny. Ve druhé skupině soutěžili následující žáci:
2=ž. Eva Vítková
5=ž. Soňa Čmárová
6=ž. Martina Šeďa
Tato skupina ošetřovala klienta s úrazem na hlavě.
Ve druhém kole žáci ošetřovali pacienty, kteří se poranili o ostrý předmět na ruce a pacienty po ošetření pravého ucha na ORL ambulanci.
Všichni se svých úkolů zhostili aktivně, s radostí a bez problémů splnili svá zadání. V době počítání výsledků proběhlo malé občerstvení a ve třídě vládla vánoční atmosféra. A jaké byly výsledky? Následující:
1. místo získala Katka Kostihová,
2. místo patří Evě Vítkové a
3. místo obsadila Jitka Zouharová.
Zvláštní ocenění získal mužský zástupce třídy Martin Šeďa. Gratulujeme výhercům a děkujeme všem zúčastněným.

    Za třídu 1. V Monika Zbořilová a Ilona Štěrbová
 

Foto ze soutěže zde.


Související články