Školní kolo soutěže v Klinické propedeutice

  • 18. Únor 2020 - 6:45

V pátek 14. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v Klinické propedeutice.

Před porotou vystoupilo se svou prezentací osm studentů druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický asistent. Porota ve složení Mgr. Lucie Skácelíková (předsedkyně komise), Mgr. Veronika Luběnová a Mgr. Andrea Přijalová hodnotila nejen odbornou úroveň zpracovaného tématu, ale také celkové vystupování soutěžících a další kritéria. Jako vítěz byl jednoznačně vybrán Aleš Trhlík z třídy 3. A, na druhém místě se umístila Nikola Petříková z třídy 2.B a třetí místo obsadil Patrik Liška z třídy 2. A. Vítězům na prvním a druhém místě přejeme mnoho úspěchů při reprezentaci školy v rámci regionálního kola, které se uskuteční 18. března 2020 na SZŠ Kroměříž. Všem zúčastněným děkujeme za jejich odvahu a přejeme mnoho úspěchů do dalších studijních let.

 Organizátorky: Mgr. Naděžda Procházková a Mgr. Pavla Drábková

Fotogalerie zde

 


Související články