Seznamovací kurz 1. ročníků

  • 14. Září 2021 - 10:31

Ve dnech 6. - 7.9. 2021 jsme absolvovali seznamovací kurz, který měl za cíl seznámení studentů napříč třídami 1.A a 1.S a jejich třídními učiteli.

V pondělí 6.9. jsme měli sraz v 7:15 hodin v tělocvičně SZŠKM, kde nás čekalo testování antigenním testem pro neočkované. Poté přišli i ostatní studenti a my jsme se tak mohli vydat na společný první zážitek, kterým byla komentovaná prohlídka Květné zahrady. U Květné zahrady nás již očekávala odbornice Národního centra zahradní kultury, která nám představila veškerou botaniku a s ní spojené otázky, a provedla nás nádhernými zákoutími této zahrady.

Po zajímavém výkladu jsme přešli do Podzámecké zahrady a zahráli si seznamovací aktivity, které nás velmi bavily a sblížily.

Ve 12:30 hodin nás čekal oběd Pod starou knihovnou, po němž jsme se přesunuli na Velké náměstí, kde jsme měli připravený program. 1.A navštívila expozici Karla Kryla, kde jsme si mohli poslechnout jeho skladby a shlédnout zajímavosti týkající se tohoto umělce, a třída 1.S navštívila centrum pro neslyšící, kde si mohli zkusit znakovou řeč.

V odpoledních hodinách jsme měli naplánovanou historickou prohlídku města s průvodcem, který nám ukázal krásy města Kroměříže a představil nám zajímavosti, ať už architektonického, či přírodního charakteru, kterých je zde bezpočet. Prohlídka trvala cca 90 minut; poté jsme se rozešli domů s pocitem nově nabytých dojmů.

V úterý 7.9. ráno jsme se sešli na parkovišti u nemocnice, abychom nasedli do autobusu, který nás dopravil na Bunč, kde jsme měli připravenou aktivitu - výšlap na Brdo. Protože měl každý své tempo, rozdělili jsme se na menší skupinky a po cestě si povídali. Zhruba po hodině jsme dorazili na místo, kde nás překvapila krásná rozhledna, na kterou jsme mohli vylézt po schodech až nahoru a spatřit tak krásný výhled na okolní krajinu. Po odpočinku nás čekala cesta zpět na Bunč a vydatný oběd, po kterém jsme se věnovali stmelovacím aktivitám. V 13:30 hodin nás vyzvedl autobus, který nás odvezl zpátky do Kroměříže, kde nám byl povolen rozchod.

Závěrem bych chtěla napsat, že se nám seznamovací kurz velmi líbil, zažili jsme na něm spoustu legrace, počasí nám také přálo a myslím si, že kurz tak splnil svůj účel.

Anna Šplíchalová, 1.A

Fotogalerie zde

                                                                                                      


Související články