Vzdělávání zdravotníků


„Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech. Číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/46.00001“ (dále jen VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ)

Cílem Projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť zaměřené na profesní nelékařské zdravotnické vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro nelékaře. Tento systém vzdělávání povede k efektivnímu využívání lidských zdrojů podle dosažené úrovně vzdělání, získaných znalostí a kompetencí. Vzdělávací akce budou probíhat v letech 2010–2013.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více informací na webu http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz.

Hlavními aktivitami projektu je realizace vzdělávacích akcí. 

Střední zdravotnická škola Kroměříž v rámci projektu nabízí kvalifikační kurz Ošetřovatel.

Název vzdělávací akceOšetřovatel
Typ vzdělávací akcekvalifikační kurz
Získaná kvalifikaceošetřovatel
Získané kompetenceAbsolvent kurzu je připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry,
porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod
přímým vedením asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech. Kompetence jsou přesně vymezeny v § 37 vyhlášky č. 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Uplatnění•    ve zdravotnických zařízeních,  zejména v nemocnicích nebo
ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných apod.
•    v zařízeních sociálních služeb, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením,  v zařízeních pro seniory a hospicích
Počet účastníků24
Forma studiaprezenční
Délka studia10 měsíců / 900 vyučovacích hodin
Organizace studiastudium probíhá 2x v týdnu v odpoledních hodinách (15.00 – 19.55), vyučovacími dny jsou obvykle  úterý a čtvrtek
Kritéria pro přijetí•    dosažení 18 let věku
•    zdravotní způsobilost doložená lékařským posudkem
•    ukončení tříletého učebního oboru nebo středního vzdělávání
•    mravní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
•    pracovní poměr ve zdravotnickém zařízení
Způsob ukončenízávěrečná zkouška (teoretická a praktická část)
Doklad o ukončeníosvědčení
Termín zahájení1. běh kurzu: září 2011
2. běh kurzu: leden 2012
Cenazájemci, kteří splňují kritéria pro přijetí, mají kurz financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR
Přihláškapřihlášky do 1. běhu kurzu přijímáme do 30.7.2011
přihlášky do 2. běhu kurzu přijímáme do 20.12.2011
uchazeči jsou zařazování podle pořadí přijatých přihlášek
Přihláška on-line
Další informacePhDr. Ludmila Hanáková: 573 334 663, 774 892 891, zastupce2@szskm.cz
 

Články rubriky

Rubrika zatím neobsahuje žádné články.