UNIV 3


Škola se zapojila do projektu UNIV 3. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Jde o projekt s cílem zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. Projekt je realizován od 1. 3. 2012 do 31. 7. 2014. Více o projektu viz webové stránky projektu: http://www.nuv.cz/univ3.


V rámci projektu bude vytvořen elektronický systém pro přijímání žádostí o akreditaci, budou inovovány potřebné metodiky a dojde k vytvoření nových. Bude vytvořeno 350 modulových rekvalifikačních programů podle standardů NSK, tyto budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a budou využívány v procesu akreditace rekvalifikací.
Ve střední zdravotnické škole Kroměříž vznikne v rámci projektu modulový rekvalifikační program „Sportovní masáž.“

Články rubriky

Závěrečná aktivita projektu UNIV3

  • 27. Červen 2014 - 12:00

Definitivní tečkou za realizací projektu UNIV3 na SZŠ Kroměříž se stalo závěrečné pracovní setkání realizačního týmu, které se uskutečnilo 27. 6. 2014.

Videoprezentace - sportovní masáže

  • 3. Prosinec 2013 - 11:34

Videoprezentace - Sportovní masáže

 

Projekt UNIV 3

  • 1. Říjen 2013 - 13:06

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Zapojení školy do pilotního ověřování v projektu UNIV 3

  • 21. Květen 2013 - 8:19

V lednu 2013 byla škole nabídnuta možnost účasti v další aktivitě projektu UNIV 3.

Ukončení činnosti školy v projektu UNIV 3

  • 22. Říjen 2012 - 9:36

Na konci září 2012 naše „gestorská škola“ ukončila své projektové aktivity a činnost v projektu UNIV 3.

Zapojení školy do projektu UNIV 3

  • 21. Červen 2012 - 12:52

Škola vstupuje do další fáze projektu zaměřeného na „další vzdělávání,“ do projektu UNIV 3.