Školská rada


V souladu s § 167 školského zákona (zákon 561/2005 Sb.) byla při SZŠ Kroměříž zřízena školská rada. Jde o orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Obsah a náležitosti působení školské rady vymezuje § 168 školského zákona.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který zároveň stanovuje počet členů rady a vydává volební řád.
Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Od 12. července 2021 pracuje školská rada v tomto složení:

 • p. Petr Stoklasa, člen jmenovaný zřizovatelem
 • p. Markéta Procházková, členka zvolená za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé
 • Mgr. František Vejvoda, člen zvolený za pedagogické pracovníky

První zasedání školské rady Střední zdravotnické školy Kroměříž se uskuteční v pondělí 12. července 2021 od 15.00 hodin v ředitelně školy.

Od 15. září 2020 pracuje školská rada v tomto složení:

 • MUDr. Antonín Bařinka, člen jmenovaný zřizovatelem
 • p. Pavla Miklíková, členka zvolená za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé
 • Mgr. František Vejvoda, člen zvolený za pedagogické pracovníky

Prodloužení funkčního období členů školské rady zde. 

Od 15. září 2019 pracuje školská rada v tomto složení:

 • MUDr. Antonín Bařinka, člen jmenovaný zřizovatelem
 • p. Pavla Miklíková, členka zvolená za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé
 • Mgr. Petr Štulajter, člen zvolený za pedagogické pracovníky

Od 1. ledna 2018 do 14. září 2019 pracovala školská rada v tomto složení:

 • MUDr. Antonín Bařinka, člen jmenovaný zřizovatelem
 • p. Pavla Miklíková, členka zvolená za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé
 • Mgr. Hana Kyšnerová, členka zvolená za pedagogické pracovníky

První zasedání školské rady Střední zdravotnické školy Kroměříž se uskutečnilo ve středu 24. ledna 2018 od 15.30 hodin v ředitelně školy.

Články rubriky

Školská rada

 • 25. Červen 2021 - 6:29

Od 12. července 2021 pracuje školská rada v tomto složení:

Zápis o průběhu a výsledcích doplňkových voleb do Školské rady

 • 10. Září 2019 - 9:51

Ředitelka Střední zdravotnické školy Kroměříž, PhDr. Ludmila Hanáková, vyhlásila v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), doplňkové volby na uvolněné místo člena školské rady za pedagogické pracovníky školy.

Vyhlášení doplňkových voleb do Školské rady

 • 26. Srpen 2019 - 6:19

Oznámení o konání doplňkových voleb do Školské rady Střední zdravotnické školy Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž.

Výsledky řádných voleb do školské rady

 • 23. Listopad 2017 - 17:14

Řádné volby do školské rady se konaly ve čtvrtek 23.11.2017.

Seznam kandidátů pro řádné volby do školské rady

 • 16. Listopad 2017 - 6:52

Seznam kandidátů pro řádné  volby do školské rady Střední zdravotnické školy Kroměříž

 

Třídní schůzky - Shromáždění členů Harmonie - Den otevřených dveří - Volby do školské rady

 • 17. Říjen 2017 - 14:01

Dne 23. listopadu 2017 se ve Střední zdravotnické škole Kroměříž koná hned několik zajímavých akcí:

Výsledky doplňkových voleb do školské rady

 • 30. Červen 2017 - 8:12

Doplňkové volby do školské rady se konaly ve čtvrtek 29.6.2017.

Seznam kandidátů doplňkových voleb

 • 23. Červen 2017 - 6:11

Seznam kandidátů pro doplňkové volby do školské rady Střední zdravotnické školy Kroměříž

 

Doplňkové volby do školské rady

 • 11. Červen 2017 - 8:52

Ředitelka Střední zdravotnické školy Kroměříž, PhDr. Ludmila Hanáková, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 8 zákona č.

Jednání školské rady

 • 28. Duben 2015 - 15:00

Školská rada, která od ledna pracuje v novém složení, se 25. března sešla ke svému dalšímu jednání.

Stránky