Historie školy


Ošetřovatelky a sestry se v Kroměříži vzdělávaly již od roku 1911. Přečtěte si kompletní seriál o historii kroměřížského zdravotnického školství.

Začínáme patronkou ošetřovatelství Florence Nightingelovou a její modlitbou. Věnujeme se osobnosti prvního ředitele školy Jindřicha Spáčila, popisujeme jednotlivé etapy vývoje zdravotnictví od první poloviny 20. století, přes 50.-60. léta, 70.-80. léta, po 90. léta a současnost.

Najdete zde také kompletní seznamy absolventů SZŠ Kroměříž od roku 1951.

Články rubriky

Střední zdravotnická škola bilancující...

  • 30. Listopad 2011 - 23:00

Neuplynulo hodně času od doby, kdy si naše škola připomínala 60. výročí zřízení Vyšší sociálně zdravotní školy v Kroměříži. 

Modlitba sestry Florence Nightingale

  • 31. Prosinec 2010 - 23:00

Životním symbolem nezištné pomoci druhým by mohla být Florence Nightingalová, která již jako mladá dívka zasvětila život nemocným a trpícím, za nim

Etapy vývoje I: 1. polovina 20. století

  • 30. Prosinec 2010 - 23:00

Počátek historie kroměřížského zdravotnického školství spadá již do období těsně před 1. světovou válkou.

Etapy vývoje II: 50. a 60. léta 20. století

  • 29. Prosinec 2010 - 23:00

Založení Vyšší sociálně zdravotní školy. Po druhé světové válce nastaly změny ve společnosti, změnil se i pohled na zdravotnictví, proto značně vzrostly požadavky na přípravu zdravotnického personálu a tomu se přizpůsobila i výuka. Konec války ukázal nedostatek kvalifikovaných ošetřovatelek a nutnost zkvalitnit jejich přípravu.

Etapy vývoje III: 70. a 80. léta 20. století

  • 28. Prosinec 2010 - 23:00

70. a 80. léta jsou dnes historiky označována jako období tzv. normalizace. Ta se podepsala i na práci školy.

Etapy vývoje IV: 90. léta 20. století po současnost

  • 27. Prosinec 2010 - 23:00

90. léta ve jménu velkých změn. V září 1990 odchází z pozice ředitele školy Mgr. Lambert Hanzal a na jeho místo je jmenovaná Mgr. Vlasta Smočková. V této době vyvstal problém ohledně budovy školy na Koperníkově ulici. Důvodem byly restituce církevního majetku.

Vedení školy v období od roku 1949 po současnost

  • 26. Prosinec 2010 - 23:00

Historie školy začíná v roce 1949 s výraznou osobností kroměřížské zdravotnické školy Jindřicha Spáčila.

Osobnost prvního ředitele: Jindřich Spáčil

  • 25. Prosinec 2010 - 23:00

V roce 2009 jsme si připomněli kulaté výročí narození tohoto významného pedagoga, kulturního a osvětového pracovníka a spisovatele, jehož život byl

Absolventi školy SZŠ Kroměříž od roku 1951 po současnost

  • 24. Prosinec 2010 - 23:00

Nejlepší reklamou školy jsou její úspěšní absolventi. Přejeme všem našim absolventům pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Střední zdravotnická škola Kroměříž je jim vždy otevřena a vždy ji potěší informace či zprávy o „bývalých žácích.“