První pomoc pro pracovníky v sociálních službách - rozšiřující kurz

Název vzdělávací akce

První pomoc pro pracovníky v sociálních službách - rozšiřující kurz (akreditace zde)

Typ vzdělávací akce

Kurz

Získaná kvalifikace

Absolvováním kurzu nezíská pracovník v sociálních službách novou kvalifikaci, ale rozšíří a doplní si vzdělání v oboru PP.

Získané kompetence

Absolvent kurzu si rozšíří odborné dovednosti. Bude obeznámen se:

  • problematikou integrovaného záchranného systému;
  • problematikou chování člověka za mimořádných událostí;
  • problematikou preventivních opatření proti vzniku úrazu u klientů s Alzheimerovou chorobou;
  • problematikou krizové komunikace s postiženým, rodinou postiženého a zaměstnanci sociálních center při poskytování první pomoci;
  • poskytováním první pomoci člověku poraněnému zvířetem;
  • poskytováním první pomoci v případě intoxikace;
  • poskytováním první pomoci člověku postiženému náhlou dušností;
  • poskytováním první pomoci člověku při poranění páteře, hrudníku a břicha;
  • poskytováním první pomoci neklidným a agrasivním klientům.

Absolvent si rozšíří dovednostmi z oblasti metodiky a didaktiky výuky odborných předmětů.  

Uplatnění

v práci s klienty v sociálních zařízeních

Počet účastníků

15

Forma studia

prezenční

Délka studia

8 hodin 

Organizace studia 

Kurz je organizován jako jednodenní. 

Místo konání

Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž

Kritéria pro přijetí

nejsou stanovena  

Způsob ukončení

podmínka úspěšného ukončení 

100% účast ve výuce

Doklad o ukončení

osvědčení  o absolvování  

Termín konání

 

Cena

 

Přihláška