Profilová část maturitní zkoušky

  • 20. Září 2015 - 13:51

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 4 nebo 5 povinných zkoušek, přičemž škola stanovuje 2 nebo 3 zkoušky.

Žák může  v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy a témat těchto zkoušek určuje ředitel školy.

Formy konání profilových zkoušek:

  1. písemná práce
  2. písemná zkouška
  3. praktická zkouška
  4. ústní zkouška
  5. maturitní práce s obhajobou

Zkoušky z jiných předmětů než z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se mohou konat i kombinací uvedených forem (vyjma formy písemné práce).

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka. Zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.

Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka


Související články