Připravovali jsme praktické vyučování na pracovištích sociálních partnerů

  • 13. Září 2012 - 12:15

Ve středu 5. září 2012 se uskutečnila tradiční pracovní schůzka učitelek odborných předmětů  se zástupci sociálních partnerů školy.

Toto pracovní jednání odstartovalo letošní spolupráci školy a poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb na zabezpečení praktického vyučování žáků a vytýčilo konkrétní cíle a obsah výuky, která vyvrcholí praktickou maturitní zkouškou.  


V letošním školním roce budou praktické vyučování studijního oboru Zdravotnický asistent zabezpečovat následující instituce:
•    Kroměřížská nemocnice a.s
•    Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul
•    Sociální služby města Kroměříže
•    ambulantní pracoviště privátních lékařů: ALDENTE CLINIK s.r.o, LUNACOR s.r.o., MUDr. Miloslav Páleníček, MUDr. Soňa Vlčková, MUDr. Maria Křeménková, MUDr. Zita Dunglová, MUDr. Miloš Kucián, MUDr. Pavel Rataj, MUDr. Alena Jandlová.

Všem sociálním parterům školy patří velký dík za ochotu spolupodílet se na odborné přípravě budoucích zdravotnických pracovníků.   

PhDr. Ludmila Hanáková
vedoucí odborné výuky
 

Fotografie v samostatné fotogalerii.


Související články