Přednáška o očních chorobách

  • 27. Duben 2011 - 23:00

Dne 14. dubna 2011 se uskutečnila již čtvrtá odborná přednáška, tentokrát na téma Šedý a zelený oční zákal. Přednášku připravilo Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž společně s primářkou očního oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. MUDr. Marií Holbovou.

Vystoupení paní primářky bylo velmi poutavé od samého počátku. Ovšem promítnutí videozáznamu vlastní operace přímo z operačního sálu, bylo velkým zážitkem pro všechny přítomné posluchače.

Po přednášce se rozvinula věcná diskuse, která se netýkala pouze daného tématu, ale i ostatních problémů spojených s onemocněním očí. V úplném závěru měli účastníci možnost individuálně prokonzultovat obtíže týkající se jejich očních onemocnění.

Na závěr setkání bylo všem přítomným posluchačům nabídnuto měření ukazatelů zdraví. Žáci zdravotnické školy provedli orientační měření hladiny glykémie a cholesterolu v krvi, změřili hodnoty krevního tlaku a dále vypočítali hodnoty tzv. BMI - tedy výpočet optimální tělesné hmotnosti vzhledem k výšce, hmotnosti a věku každého jednotlivce. Veškerá měření byla poskytnuta zdarma díky podpoře města Kroměříže, za což mu patří velký dík.

Akce se zúčastnila i zástupkyně partnera akce, Všeobecné zdravotní pojišťovny, paní Eva Stuchlíková. Všechny přítomné obdarovala malým dárkem.

V současné době se připravujeme na oslavy 10. výročí Mezinárodního dne ošetřovatelství, které se uskuteční dne 12. května 2011 na ploše Velkého náměstí v Kroměříži. Všichni přítomní byli na tuto akci pozváni.

Dana Aronová
koordinátorka Centra zdraví při SZŠ Kroměříž


Související články