Odborná praxe 4. ročníků

  • 9. Prosinec 2011 - 22:39

Během prosince (15. – 22.) tohoto roku a ledna (3. – 6.) roku 2012 bude probíhat výuka předmětu ošetřování nemocných formou tzv. odborné praxe.

Žáky maturitních ročníků čeká 10 dnů práce v dvousměnném provozu, a jelikož se  budou střídat v ranních a odpoledních službách, v uvedených dnech nebude ve 4. ročníku probíhat teoretická výuka.

Odborná praxe je ze strany žáků vždy vítána jako možnost prokázat svoji samostatnost, ale i příležitost, jak se zdokonalit. Ve 4. ročníku jsou k realizaci této formy praktické výuky preferována pracoviště maturitní – tedy interní a chirurgická oddělení. Škola se tak snaží žákům nabídnout co nejlepší podmínky pro přípravu k profilové části maturitní zkoušky (více Rozhodnutí o podobě profilové části maturitní zkoušky 2011/2012).

Výuka je připravována a koordinována učitelkami odborných předmětů, avšak žáci pracují převážně pod vedením pověřených odborných pracovníků daných oddělení. V rámci odborné praxe žáci vypracovávají kasuistiky, jejichž prostřednictvím prokazují znalosti i dovednosti nabyté ve výuce odborných předmětů.


Související články