Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách

  • 4. Červen 2012 - 9:14

Po úspěšném zakončení pilotáže 1. Vzdělávacího programu „Rekondiční a sportovní masér“ se škola připravuje na realizaci dalších vzdělávacích aktivit.


Vzhledem k velké spokojenosti ze strany úspěšných frekventantů, kteří díky získané akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a sportu obdrželi po absolvování 1. vzdělávacího programu “osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností,” si škola zažádala o další akreditaci.
Tentokrát byla podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o udělení akreditace k uskutečňování vybraných vzdělávacích modulů v rámci 2. Vzdělávacího programu „Rozšiřující vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách.“ Příslušné ministerstvo škole vyhovělo a v průběhu května 2012 vydalo rozhodnutí pro udělení akreditace k následujícím vzdělávacím modulům:

  • Specifika péče o uživatele s diabetem
  • Specifika péče o uživatele s demencí
  • Specifika péče o výživu uživatelů s demencí
  • Význam a specifika týmové práce
  • Verbální a neverbální komunikace pro pracovníky v sociálních službách

Jedná se prezenční formu výuky s rozsahem 8 vyučovacích hodin pro jednotlivé moduly. V současné době jsou akreditované programy aktuálně nabízeny veřejnosti. Již nyní se jeví značný zájem z řad sociálních pracovníků pracujících v různých sociálních zařízeních. Po naplnění stanovených kapacit je záměrem školy ihned zahájit výuku. Je počítáno se zahájením ještě v průběhu měsíce června 2012. Dle zájmu a potřeb veřejnosti je škola připravena operativně realizovat vzdělávání dospělých také v době hlavních prázdnin (červenec, srpen 2012). Zkušení lektoři celoživotního vzdělávání dospělých jsou připraveni předávat odborné znalosti a praktické dovednosti dospělé populaci, která má potřebu a zájem dále se vzdělávat.

1.6.2012                                            Mgr. Dagmar Ondrušková, mentor školy
 


Související články