Nabídka mimovyučovacích aktivit v tomto školním roce

  • 25. Září 2013 - 11:58

Ve školním roce 2013/2014 si mohou žáci školy vybírat z těchto mimovyučovacích aktivit.

Název aktivityGarant
Centrum zdravíMgr.. Hrdinová
Zdravý úsměvMgr. Procházková
Kroužek první pomociMgr. Kovářová
Seminář ze somatologiePhDr. Hanáková
Seminář z biologieMgr. Kračmerová
DobrovolnictvíMgr. Koščová
Seminář z anglického jazykaMgr. Křížová
Seminář z matematikyMgr. Kopúnová
Kurz znakového jazykaPhDr. Hanáková
Kurz Rekondiční a sportovní masážePhDr. Hanáková
Kurz Digitální fotografie v praxiMgr. Pátek
Nabídka předplatného divadlo ZlínMgr. Lerchová
Volejbalový kroužek pro dívkyMgr. Černá

 

Centrum zdraví nabízí široké veřejnosti celoročně aktivity zaměřené na zdravý životní styl, prevenci civilizačních onemocnění a prevenci sociálně-patologických jevů. Příkladem jedné z mnoha akcí je projekt IN = NEKOUŘIT pro ZŠ.  Účast pro žáky zdarma.

Zdravý úsměv je dlouhodobý preventivní program zaměřený na děti z mateřských škol. Žáci SZŠ Kroměříž dochází do školských zařízení a učí děti správné technice čištění zubů již od nejútlejšího věku. Účast pro žáky zdarma.

Kroužek první pomoci je určen všem, které zajímá oblast první pomoci nad rámec výuky. Žáci z kroužku se každoročně účastní celostátních soutěží v poskytování  první pomoci. Účast pro žáky zdarma.

Seminář ze somatologie je určen všem žákům napříč ročníky, kteří si chtějí doplnit, rozšířit či jen zopakovat znalosti o lidském těle. Účast pro žáky zdarma.

Seminář z biologie je určen především žákům 4. ročníku. Žáci pracují s pracovními listy a doporučenou literaturou. Účast pro žáky je zdarma.

Dobrovolnictví je určeno pro ty žáky, kteří jsou ochotni věnovat několik hodin svého volného času nemocným, klientům a dětem bez nároku na odměnu. Žáci navštěvují klienty v nemocnici nebo děti v Klokánku. Účast pro žáky zdarma.

Kurz znakového jazyka pro začátečníky – 40 hodinový kurz vedený tlumočnicí znakového jazyk, cena 1 800 Kč.

Kurz Rekondiční a sportovní masáž mimo oblast zdravotnictví – 150 hodinový kurz akreditovaný kurz je vhodný především pro žáky 3. ročníků. Kurz obsahuje 50 hodin teorie (anatomie, hygiena, psychologie) a 100 hodin praxe v masérských technikách. Cena kurzu 5 500 Kč.

Seminář z matematiky - je určen všem žákům napříč ročníky, kteří si chtějí doplnit, rozšířit či jen zopakovat znalosti z matematiky. Žáci 4. ročníků budou opakovat k MZ. Účast pro žáky zdarma.

Kurz Digitální fotografie v praxi - je určen všem žákům napříč ročníky, kteří se chtějí naučit či se zdokonalit v práci s digitální fotografií. Kurz bude zaměřen především na praktické činnosti a dovednosti. Účast pro žáky zdarma.

Seminář z anglického jazyka  - je určen pro žáky 1. – 3. ročníku k procvičování problémového učiva. Bude probíhat jedenkrát týdně, žáci se budou přihlašovat u vyučujícího anglického jazyka s konkrétními problémy.

Nabídka předplatného do divadla ve Zlíně

Jde o 4 představení za školní rok: cena na 1 žáka: 640,. Kč  (360,- vstupné + 280,- autobus )

Program představení:
Steinbeck: O myších a lidech                                                             

Kožík, Michálek: Největší z Pierotů
Lane, Voskovec, Werich:  Divotvorný hrnec

Doleželová, Vencl: Hrabě Monte Carlo

Volejbalový kroužek – dívky -  je určen pro žákyně všech ročníků. Členové kroužku se mohou zdokonalovat v technice hry. Účast pro žáky zdarma.

 


Související články