Kurz znakového jazyka zahájen

  • 7. Únor 2013 - 12:24

S potěšením oznamujeme, že i v letošním školním roce probíhá výuka znakového jazyka v kurzu s dlouhým názvem: Uvedení do komunikace s osobami se sluchovým postižením – kurz znakového jazyka pro začátečníky.

Ve spolupráci s Poradenským centrem pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. se sídlem na Velehradské ulici v Kroměříži bude kurz, který byl zahájen koncem ledna, vyučován 1x týdně po dobu celého druhého pololetí. Cílem kurzu je rozšířit odborné kompetence žáků školy (a účastníků z veřejnosti) v komunikaci s osobami se sluchovým postižením. Tradičně je o výuku velký zájem, kapacita kurzu je ovšem limitována parametry efektivní výuky na cca 10 účastníků ve skupině. Frekventanti kurzu budou mít příležitost navštívit poradenské centrum, seznámit se s jeho vybavením a nabídkou služeb pro neslyšící    a nedoslýchavé. Setkání s klienty poradenského centra bude pro účastníky kurzu jistě vítanou příležitostí vyzkoušet si získané dovednosti v praxi.

Všem účastníkům kurzu přejeme hodně úspěchů.

Foto z aktuálního kurzu zde.

PhDr. Ludmila Hanáková


Související články