Jak a proč na vysokou školu

  • 9. Říjen 2013 - 10:46

První seminář pro 4. ročníky z cyklu „Plánujeme pomaturitní uplatnění“ se uskutečnil 9. října 2013

Poutavé přednášce reprezentanta společnosti Sokrates pozorně naslouchali žáci obou čtvrtých ročníků. Přednášející přehledně a srozumitelně vysvětlil systém vysokého školství v ČR a poukázal na výhody a nevýhody různých druhů a forem vysokoškolského studia. Druhá část přednášky provedla žáky přípravou na přijímací zkoušky na VŠ, vlastním přijímacím řízením od vypsání přihlášky až po zápis. Každý účastník přednášky měl příležitost položit jakýkoliv dotaz a zároveň každý účastník obdržel tištěné infomateriály.

PhDr. Ludmila Hanáková

výchovná poradkyně

Fotogalerie zde

 


Související články