Exkurze v Brně aneb onkologie u zdroje

  • 12. Říjen 2018 - 8:59

V rámci předmětu Teorie ošetřovatelství se učíme o jednotlivých nádorech: jak vznikají, jak vypadají, jak se chovají, co s nimi, jak je zvládnout. 

A proto jsme se vydali přímo k odborníkům do Brna, co na to oni. Uvítala nás sympatická žena z centra styku pro veřejnost, která nás seznámila s historií, pavilony a úkoly nynějšího Masarykova onkologického ústavu. Další sdílené informace jsme získali od sester z chemoterapie a radioterapie. Prohlédli jsme si také komplex budov, informační centrum a arteterapeutické prostory. Padl na nás duch velké sounáležitosti, spolupráce, vědy a pomoci. Jsme si jisti, že v takových nelehkých chvílích člověk nezůstane na holičkách a je mu podána pomocná ruka těch největších kapacit. U zrodu toho všeho stála sociální pracovnice Lucie Bakešová a její syn, chirurg Jaroslav Bakeš, kteří založili spolek „Dům útěchy“ (21. června 1928), jehož cílem bylo zlepšit péči o nemocné se zhoubnými nádory a současně umožnit výzkumnou práci v tomto oboru medicíny. Byl tak vybudován speciální ústav, ve kterém by byli nemocní rakovinou ošetřeni a léčeni a ve kterém byla velká pozornost věnována také badatelské práci. Stal se tak prvním protirakovinným centrem v republice, které slouží všem potřebným velmi kvalitně dodnes. Děkujeme všem za jejich nadšení a práci.

Mgr. Hana Kovářová

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 


Související články