Exkurze

  • 15. Říjen 2021 - 6:48

V úterý 12.10.2021 navštívili studenti 1. ročníku oboru praktická sestra v rámci výuky ošetřovatelských postupů několik oddělení v místní nemocnici.

Naše kroky nejprve vedly na chirurgickou sekci, kde jsme navštívili centrální úpravnu lůžek. Zde jsme zhlédli různé typy lůžek a byli seznámeni se specifikou úpravou lůžek, dle požadavků jednotlivých oddělení. Dále jsme se přemístili na urologické oddělení, kde nám vrchní sestra ukázala standardní vybavení pokoje, pomůcky doplňující lůžko, antidekubitní matraci, uložení čistého a špinavého prádla. Z chirurgického úseku jsme se přesunuli do budovy B na interní sekci na centrální úpravnu lůžek a na interní oddělení. I zde jsme viděli specifika úpravy lůžek a typické vybavení standardního pokoje interního oddělení.
Rádi bychom  touto cestou poděkovali všem vrchním sestrám daných oddělení, které nám věnovaly svůj čas a umožnily první kontakt s nemocnicí.        

Mgr. Malá, Mgr. Honešová, Mgr. Hrdinová

Fotogalerie zde

  


Související články